Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 30 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1993

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Αγαπητοί Αναγνώστες, στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε μία αξιόλογη μελέτη που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και αφορά τις δαπάνες υγείας στην Τρίτη Ηλικία. Το θέμα είναι επίκαιρο αφού το 1993είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Ηλικιωμένων και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Οι περισσότερες συγγραφικές αναφορές μέχρι σήμερα την αλληλεγγύη την εστιάζουν στο ψυχοσυναισθηματικό τομέα με την έκφραση θετικών συναισθημάτων και στάσεων που καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες. Θα αποτελούσε έλλειψη κοινωνικού ρεαλισμού η αγνόηση της στενότητας όλο και περισσότερο πόρων για την κάλυψη Βασικών βιοτικών αναγκών και εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η πρόβλεψη...
Οι δαπάνες για την υγεία στην Τρίτη Ηλικία, στην Ελλάδα: Μια πρώτη προσέγγιση
Περίληψη Η δημογραφική γήρανση των πληθυσμών των αναπτυγμένων χωρών αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα της υγείας, εξαιτίας της σημαντικής συμβολής της στην αύξηση των δαπανών υγείας. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η ανάλυση της επίδρασης της δημογραφικής γήρανσης στα οικονομικά της υγείας με έμφαση στις δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, από την οποία προκύπτει ότι η δαπάνη της υγείας για τους ηλικιωμένους είναι το 1990 το 30.4% των συνολικών δαπανών για την υγεία και πρόκειται να ανέλθει στο 52.1% το 2050. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες να προσανατολίζονται στην αποδοτική και...
Σωματική και σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού - επιπτώσεις στην υγεία του
Εισαγωγή Η κακοποίηση του παιδιού με οποιοδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα όμως σωματικά και σεξουαλικά, έχει καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στην όλη βιοψυχοκοινωνική του εξέλιξη. Αυτό έχει πιστοποιηθεί από εκτεταμένες μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ευρώπη και κυρίως στις Η.Π.Α. μετά τη δημοσίευση του γνωστού άρθρου από τον HENRY ΚΕΜΡΕ που είχε τον τίτλο “THE BATTERED CHILD SYNDROME” στα 1962. (ELMER 1967, BURTAN 1968, DE FRANCIS 1969, GREEN 1978, MEISSELMAN 1978, RIZLEY AND CICCHETTI1981, ALFARO 1973, Μουζακίτης 1986, Ζαφείρης 1990, BECKER J. ET. AL1991, STOVALL G. ET. AL 1990). Και ενώ οι διαπιστώσεις αυτές έχουν ενεργοποιήσει τις Δυτικοευρωπαϊκές Χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της...
Η αναδοχή και η Κοινότητα
Η Αναδοχή και η Κοινότητα Οι ανάδοχοι γονείς όπως όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν πολλούς κοινωνικούς ρόλους αλλά, αντίθετα από τους άλλους, έχουν υποχρέωση να καλύψουν ένα ρόλο που είναι ασαφής, συχνά αντικρουόμενος αλλά και το σημαντικότερο, παραπλήσιος και όχι ακριβώς ίδιος με τον ιερό ρόλο του γονιού. Ο όρος ρόλος χρησιμοποιείται εδώ για να υπογραμμίσει ένα σύνολο δικαιωμάτων και ευθυνών και αποτελεί μια συντομογραφία της συμπεριφοράς που πρέπει να έχει το άτομο που “παίζει” το ρόλο αυτό. Δεν αναφέρεται στη συμπεριφορά των ανάδοχων γονιών αλλά μάλλον στις απαιτήσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά τους. Οι δυσκολίες επικεντρώνονται α)...
Η Κοινωνική Εργασία με Συνοικία. Ο νέος προσανατολισμός της Κοινωνικής Εργασίας με Κοινότητα
Συγγραφείς: Ζωγράφου Ανδρέας
1. Κοινωνική Εργασία με συνοικία 1.1. Ιστορική αναδρομή Η Κοινωνική εργασία με συνοικία είναι γνωστή στη Γερμανία από το 1853. Σύμφωνα με ίο πρότυπο “ELBERFELD”, η πόλη χωρίζονταν σε περιοχές, αποτελούμενες από 14 τετράγωνα, στα οποία ένας “βοηθός φτωχών” εξυπηρετούσε το πολύ 10 οικογένειες. Τα προβλήματα των οικογενειών αντιμετωπίζονταν σαν ατομικές περιπτώσεις (αρχή εξατομίκευσης). Το πρότυπο αυτό εφαρμόσθηκε για διάστημα άνω των 100 ετών. (MANGOLD 1983, σελ. 30). Η Κοινωνική Εργασία με αποκλειστικό επίκεντρο τον χώρο διαβίωσης των ενδιαφερομένων και τη βελτίωσή του εμφανίζεται στις “εστίες” (SETTLEMENT) της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ τη δεκαετία...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved