Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 32 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 1993

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Αγαπητοί αναγνώστες, Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους των Ηλικιωμένων και της αλληλεγγύης των γενεών η “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ” θέλοντας να συμβάλει μ’ ένα ουσιαστικό τρόπο στη “σύνδεση ηλικιών - σύνθεση δυνάμεων” για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δημοσιεύει ερευνητική, επιστημονική αρθρογραφία του έτους 1993. Ευχόμαστε το τεύχος αυτό ν’ αποτελέσει έναυσμα για δημοσίευση επιστημονικών εργασιών αναγνωστών μας, ώστε να συνεχίσουμε τη συμβολή μας στον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας για την τρίτη ηλικία. Η Συντακτική Επιτροπή
Δημογραφική Γήρανση στη μεταπολεμική Ελλάδα
Συγγραφείς: Κοτζαμάνης Βύρων
Η δημογραφική γήρανση, οικονομικό και συγχρόνως “νέο” φαινόμενο, για τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας, προβληματίζει έντονα τις σύγχρονες κοινωνίες μας. Στη χώρα μας η γήρανση και οι επιπτώσεις της βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων και προβληματισμών στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπου η “οικονομιστική” προσέγγιση κυριαρχεί συνεπικουρούμενη από μια σύγχυση όσον αφορά την αιτιογένεια του φαινομένου και από τον παράλληλο κοινωνικό “στιγματισμό ” της ομάδας των ηλικιωμένων (επάγωγο της θεωρούμενης απουσίας “συλλογικής χρησιμότητάς” τους). Στο άρθρο αυτό εξετάζεται κύρια η δημογραφική γήρανση στην...
Η Βρετανική Κοινωνική Πολιτική και η τρίτη ηλικία
Προτού εξετάσουμε τη Βρετανική κοινωνική πολιτική για την Τρίτη Ηλικία, θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια σύντομη σφαιρική θεώρηση του πλαισίου μέσα στο οποίο οι διάφορες κοινωνίες έχουν διαμορφώσει τη στάση τους στο θέμα της τρίτης ηλικίας. - Το πρώτο δεδομένο είναι η οικονομικο-κοινωνική 6άση της τέτοιας στάσης. Προτού αναπτυχθεί η οικονομία της αγοράς, μέσα στο πλαίσιο της πατριαρχικής οικογένειας, τα άτομα που λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να εργαστούν, όχι μόνο δεν έχαναν τη θέση τους στην οικογένεια και στην κοινωνία, αλλά μάλιστα απολάμβαναν ιδιαίτερες τιμές και εκτίμηση, λόγω της πείρας τους και της οικονομικής δύναμης που τους έδινε η...
Η τρίτη ηλικία, κοινωνικο-ιατρικές παράμετροι
Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ο ηλικιωμένος πρέπει να τύχει ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε όλους τους τομείς. Αυτό συνάγεται τόσο από τη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού όσο και από τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής - φυσιολογικής φθοράς του οργανισμού. Έχοντας δε στην σκέψη μας ότι το 1993 είναι το έτος των ηλικιωμένων, θέλουμε να συμβάλλουμε, με τούτο το άρθρο, στην καλύτερη αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας. Άλλωστε ίσως να ’ναι το μοναδικό στάδιο της ζωής μας που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προετοιμάσουμε. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο λαός μας πολύ σοφά έχει πει: Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θα ’ρθεις”.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved