Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 37 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1995

Εισαγωγικό Σχόλιο
Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω την συμπλήρωση ίων δέκα χρόνων συνεχούς έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού του Συνδέσμου μας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ”. Η αναγκαιότητα δημοσιοποίησης του επιστημονικού προβληματισμού και των εξελίξεων στην Κοινωνική Εργασία αλλά και γενικότερα στις Κοινωνικές Επιστήμες, είχε επισημανθεί από συναδέλφους τις προηγούμενες δεκαετίες, με εκδοτικές προσπάθειες περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Κατά γενική ομολογία η “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ” έγινε αποδεκτή, στους επαγγελματικούς και επιστημονικούς παράγοντες και φορείς που απευθύνεται, με ιδιαίτερη...
Η μεταβαλλόμενη δομή και λειτουργία της οικογενείας στην Ευρώπη σήμερα: Προβληματισμοί για τον Κοινωνικό Λειτουργό
Η ρευστότητα στη δομή και τις λειτουργίες της οικογενείας στην Ευρώπη σήμερα, είναι ένα θέμα με ευρείες προεκτάσεις, που δύσκολα αναπτύσσεται σε μία διάλεξη, από ένα άτομο. Σ’ αυτή την παρουσίαση σήμερα, θα προσπαθήσω να επισημάνω τη σταδιακή μεταβατική πορεία ορισμένων οικογενειακών σχημάτων στην Ευρώπη, σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Θα επισημανθεί ιδιαίτερα ο μεταβατικός χαρακτήρας της σημερινής οικογενείας, με τις ενοποιητικές του δυνάμεις αλλά και τις διαφοροποιήσεις του, ανάλογα με τις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές του διαστάσεις. Είναι δύσκολο να διατυπωθεί και να περιγράφει ένα “τυπικό οικογενειακό...
Θεραπεία οικογένειας με ψυχωσική δομή
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είναι γνωστό ότι π οικογενειακή ψυχοθεραπεία άρχισε να εμφανίζεται στη δεκαετία του 1950, την εποχή που οι ανθρωπιστικές επιστήμες γίνονταν αντικείμενο ερευνάς. Έτσι επιστήμονες, όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ανθρωπολόγοι, άρχισαν να παρατηρούν τα κοινά συμπτώματα και τις κοινές αντιδράσεις των ανθρώπων. 'Άρχισαν επίσης, σιγά σιγά, να παρατηρούν οικογένειες που κάποιο μέλος της παρουσίαζε ψυχολογικές διαταραχές. Βασικά η θεραπεία οικογένειας ξεκίνησε με πρωτοπόρο τον S. Freud που στον “Μικρό Χάνς” (1909) άρχισε ν’ αναρωτιέται για την συμπεριφορά της οικογένειας προς το άρρωστο παιδί της. Και πράγματι οι πρώτοι...
Γνωστική - Συμπεριφοριστική παρέμβαση, γονική καθοδήγηση και θεραπεία οικογένειας
Παρά ίο ότι στη βιβλιογραφία τη σχετική με ιη γνωσιακή - συμπεριφορισπκή θεραπεία παιδιών, τονίζεται με έμφαση η σπουδαιότητα της συμμετοχής των γονέων, ωστόσο μέχρι πρότινος οι γονείς δεν εμπλέκονταν συνήθως. Δεν υπάρχει θεωρητική θεμελίωση για τον αποκλεισμό των γονέων από τους θεραπευτές, αντίθετα οι περισσότεροι φαίνονται να ενθαρρύνουν κάποιες μορφές γονικής συμμετοχής. Στη Βιβλιογραφία, όμως, η ρητή συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία θεωρείτο μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας (Brasswell and Kendal, 1988, Kendal and Brasswell, 1985). Ο βαθμός κατά τον οποίο οι γονείς αποκλείονταν, ποικίλε ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της παρεμβατικής προσέγγισης...
Οικογενειακή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικές Υπηρεσίες - Μια πρόταση
Το ερέθισμα για την συγγραφή αυτού του άρθρου εδώθη από την συνεχή διαπίστωση ότι αυτό που συχνά πομπωδώς διατυπώνεται ως οικογενειακή κοινωνική πολιτική στη χώρα μας, πάρω απέχει της πραγματικότητας την οποία η κοινωνία μας αντιμετωπίζει, αφού στοιχειώδεις οικογενειακές ανάγκες και σοβαρές προβληματικές καταστάσεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά σκανδαλωδώς αγνοούνται. Η όποια δε αντιμετώπιση τους, ιδιαίτερα αυτών των αναγκών που έρχονται στο προσκήνιο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι περιστασιακή, αποσπασματική και χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατάστασης είναι η έλλειψη...
Η εργασία και η μόρφωση ως βασικοί παράγοντες της γυναικείας στάσης απέναντι στη μητρότητα
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των κοινωνικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας και ορισμένων στάσεων και συμπεριφορών της απέναντι στον θεσμό του γάμου. Ειδικότερα εξετάζεται, αν και σε ποιο Βαθμό, η θέση της στον εργασιακό χώρο και το μορφωτικό της επίπεδο επιδρούν στη διαμόρφωση των στάσεών της απέναντι στη μητρότητα. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι, συνειδητά ή μη, η σύγχρονη Ελληνίδα επαναστατικοποιεί τις παραδοσιακές σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, επανεξετάζοντας, συχνά αμφισβητώντας ή ακόμα και απορρίπτοντας την παραδοσιακή αντίληψη περί μητρότητας, αφήνοντας να αναδυθούν προβληματισμοί...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved