Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 39 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1995

Εισαγωγικό Σχόλιο
Η κοινωνική εργασία - ένας επιστημονικός κλάδος τον οποίο οι “ευγενείς επιστήμες" για χρόνια τώρα υποτιμούσαν ή αμφισβητούσαν - παίρνει σήμερα την "εκδίκησή της”. Οι πολυπολιτισμικές και ανολοκλήρωτες κοινωνίες, οι κοινωνικοί σχηματισμοί των 2/3 και των περιθωρίων, είναι βέβαιο ότι θ’ αναζητήσουν κάποιους ειδικούς για να καταστρώσουν ένα νέο σχέδιο επίτευξης κοινωνικής συνοχής και αποτροπής της διάσπασης. Έτσι η κοινωνική λειτουργία της “συρραφής” - την οποία μόνον οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν ν’ αναλάβουν - καθίσταται μια τόσο αναγκαία διαδικασία όσο το νέο “κοινωνικό συμβόλαιο” δεν έχει ακόμα ούτε περιεχόμενο ούτε...
Νοσηλεύτριες - Κοινωνικοί Λειτουργοί. Διεπαγγελματική συνεργασία και διαφορές στην αντίληψη αναγκών φροντίδας
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα Ελληνικό νοσοκομείο και εξετάζει: α) Αν οι διαφορές αντιλήψεων μεταξύ κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτριών, όσον αφορά τη φροντίδα των συγγενών των ηλικιωμένων νοσηλευομένων ασθενών, προκαλούν συγκρούσεις στη διεπαγγελματική τους συνεργασία. β) Να συστήσει μέτρα για τη Βελτίωση της διεπαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ νοσηλευτριών και κοινωνικών λειτουργών. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι νοσηλεύτριες και οι κοινωνικοί λειτουργοί επικεντρώνονται στις διαφορές αντιλήψεων που εντοπίζουν κατά τη διάρκεια της διεπαγγελματικής συνεργασίας τους. Επιπλέον, οι διαφορές αντιλήψεων προκαλούν...
Ομαδικά εστιασμένη Συνέντευξη (focus group interview). Ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών
Το παρακάτω κείμενο αφορά στη χρήση της ομαδικά εστιασμένης συνέντευξης σαν μεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση των φαινομένων μέσα από ποιοτικά στοιχεία. Γίνεται η απόπειρα να δοθεί ο ορισμός της ομαδικά εστιασμένης συνέντευξης, να εξηγηθούν οι τρόποι ορθής χρήσης του εργαλείου και να δοθούν κατευθύνσεις για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Η χρησιμότητα της μεθόδου αντιπαραβάλλεται με αυτή των ποσοτικών μεθόδων έρευνας ενώ επισημαίνεται το γεγονός ότι η μέθοδος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη μελέτη του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης στον Ελληνικό πληθυσμό.
Έρευνα σε δημόσιο Οργανισμό - Εφαρμογή πορισμάτων στην πράξη
To Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μελέτη που δημοσίευσε ίο 1991 για την κοινωνική εργασία, κατέληξε ότι οι έρευνες των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας δεν εκπληρώνουν τις πρακτικές ανάγκες των επαγγελματιών. Αυτή η έλλειψη γνώσης στην εφαρμοσμένη κοινωνική εργασία που ειδικεύεται σε θέματα Παιδιών και Οικογένειας είναι ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα. Η κοινωνική εργασία απαιτεί έρευνα που να μπορεί να πληροφορεί τον επαγγελματία για τη σημερινή πραγματικότητα και τις αυριανές κατευθύνσεις. Η κοινωνική εργασία πρέπει να δημιουργήσει κατάλληλες μεθόδους που να πληροφορούν τους επαγγελματίες και το διοικητικό προσωπικό για τα μακροπρόθεσμα και τα...
Σχολική κοινωνική εργασία
Η οικογένεια και ίο σχολείο αποτελούν, και αυτό είναι γενικά παραδεκτό, τους πιο σημαντικούς παράγοντες συμβολής στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει τις κοινωνικές αξίες της εποχής της, ασκώντας ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με τους γονείς και τους δασκάλους τα πιο δυνατά πρότυπα. Αναγνωρίζεται διεθνώς ότι πολλοί νέοι δεν επωφελούνται από την εκπαίδευση τους και ότι απ’ αυτούς αρκετοί παρουσιάζουν κάποτε κοινωνικά προβλήματα στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα. Δάσκαλοι και κοινωνικοί λειτουργοί εμπλέκονται στον προβληματισμό και στη μελέτη του φαινομένου και αναγνωρίζουν...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved