Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 55 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1999

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο τεύχος αυτό, θίγουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα που ιδιαίτερα απασχολούν τον κλάδο των Κοιν. Λειτουργών. Η επιλογή του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας, παρουσιάζεται και ερμηνεύεται επιστημονικά, βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων, εστιάζοντας στους παράγοντες, τους λόγους και τις αξίες που οδηγούν τον φοιτητή στην "είσοδό" του στο επάγγελμα. Στον αιώνα που έρχεται, η πρόσβαση όλων των μαθητών στα εκπαιδευτικά συστήματα της χώρας με τη μορφή της εκπαιδευτικής ευκαιρίας και όχι βάσει της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασής του, είναι ένα ζήτημα που εξελικτικά αντικατοπτρίζει τις...
Καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή του επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας
Συγγραφείς: Παπαδάκη Βάσω
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα ερευνών στις Η.Π.Α. και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους φοιτητές των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες έχουν εστιάσει στο θέμα των προσωπικών αξιών, στην ύπαρξη τραυματικών εμπειριών στην οικογένεια προέλευσης των κοινωνικών λειτουργών ή σε δημογραφικούς παράγοντες. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση του ρόλου των δομικών παραγόντων στην επιλογή του επαγγέλματος. Οι λόγοι που οδηγούν τους φοιτητές στην Κοινωνική Εργασία είναι αποφασιστικής σημασίας, τόσο για...
Είναι η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών πραγματικότητα ή μύθος;
Ένα μεγάλο αίτημα ίων καιρών μας είναι ο προσανατολισμός ίων εκπαιδευτικών συστημάτων κάθε τόπου στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών προς όλους τους μαθητές. Η εξέλιξη και η ανάδειξη των ατόμων - μαθητών δεν πρέπει να επηρεάζεται από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, αλλά να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ανώτερες θέσεις της εκπαιδευτικής κλίμακας σε σχέση μόνο με τις πνευματικές τους ικανότητες. Ιστορικά, το αίτημα αυτό δεν υπήρχε τόσο έντονο στις κοινωνίες πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι κυριαρχούσε μια μοιρολατρική στάση σε αυτές σχετικά με το ότι η «Ανάγκη» και η «Μοίρα» ήταν αυτές που προόριζαν το παιδί...
Η κοινωνική και διοικητική πολιτική, ως μέσο άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων
Συγγραφείς: Μάρδας Γεώργιος
Κοινωνική ανισότητα είναι μια ασυναισθήτως αναπτυσσόμενη επινόηση, με την οποία οι κοινωνίες διασφαλίζουν αυτό κατά το οποίο οι πιο σπουδαίες θέσεις είναι συνειδητά καλυμμένες από τα πρόσωπα με περισσότερα προσόντα. Η ισότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί, καθόσον αυτή είναι ενάντια οτήν ανθρώπινη φάση. Πράγματι, η ανισότητα εμφανίζεται στην πλευρά της κοινωνικής εμβίωσης. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία για αυτό το σφετερισμό. Η ιστορία του ανθρώπινου είδους είναι υπερπλήρης με όλα τα είδη των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάθε τι που συμφωνεί με τις αρχές της νομικής ή ηθικής δικαιοσύνης. δηλαδή το γεγονός ή η κατάσταση να...
Παιδί, παιδική ηλικία και δικαιώματα
Συγγραφείς: Τσάγκαρη Μαρία
Το άρθρο αυτό αποτελεί μια σύντομη ανασκόπηση επιλεγμένων στοιχείων που αφορούν στην εξελικτική πορεία της θεώρησης για την παιδική ηλικία και στις διαδικασίες για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και νομοθετικό γίγνεσθαι. Επισημαίνεται ότι από κοινωνιολογικής άποψης ο όρος «παιδί» αναφέρεται στον κοινωνικό ρόλο ατόμων ηλικίας 0-18 ετών, ενώ ο όρος «παιδική ηλικία» σε μια κοινωνική ομάδα ξεχωριστή από αυτή των ενηλίκων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΚΨΥΠ
Συγγραφείς: Επρέμ Χριστίνα
Το άρθρο αυτό αποτελεί αξιολόγηση του ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος «Κοινωνική Λέσχη», που εφαρμόζεται στο ΚΚΨΥΠ από το 1990 μέχρι σήμερα. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δραστηριότητα αυτή γιατί δίνει τη δυνατότητα: α) στους μεν συμμετέχοντες ασθενείς να αξιοποιήσουν την ομαδική θεραπευτική διαδικασία με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους, 6) στους δε επαγγελματίες θεραπευτές (κυρίως στους Κοινωνικούς Λειτουργούς) να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτουν, ώστε να αναγνωρισθεί και να καθιερωθεί ο ρόλος τους, ως κύριων θεραπευτών ομάδας στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved