Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 78 - 78-2005 - Έτος 2005

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Αγαπητοί αναγνώστες, Η πρώτη ποιοτική προσέγγιση που διερευνά τις ανάγκες της χώρας μας σε κοινωνικούς λειτουργούς, εστιάζεται στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία Delphi και παρουσιάζεται στο πρώτο άρθρο του παρόντος τεύχους. Οι συγγραφείς Π. Αλτάνης, Σ. Γκρέγκορυ και Γ. Κυριόπουλος με την ερευνά τους τροφοδοτούν με αξιοποιήσιμα ευρήματα το χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η τεκμηρίωση της άριστης αναλογίας των κοινωνικών λειτουργών σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας, ώστε αυτή να συμβάλει σε έναν ορθολογικό κοινωνικό σχεδιασμό ή και...
H άριστη αναλογία κοινωνικών λειτουργών στην Ελλάδα
Η τεκμηρίωση της άριστης αναλογίας των κοινωνικών λειτουργών σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας σε συνδυασμό με τις ανάγκες παροχής κοινωνικής φροντίδας στις υφιστάμενες και μελλοντικές συνθήκες αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα για την τροφοδότηση ενός ορθολογικού κοινωνικού σχεδιασμού στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία Delphi και αποτελεί μία πρώτη ποιοτική προσέγγιση της διερεύνησης των αναγκών σε κοινωνικούς λειτουργούς με προβολή των ποσοτικών μεγεθών και με εστίαση στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα. Δα ευρήματα είναι αξιοποιήσιμα σε πρώτη φάση για το σχεδιασμό ανάπτυξης των...
Διαχείριση του συναισθήματος και θεσμοποιημένες άμυνες στην κοινωνική εργασία
Από την πρώτη πρακτική τους εμπλοκή με το αντικείμενο τους, έως και την ώριμη επαγγελματική τους σταδιοδρομία, οι επαγγελματίες στην κοινωνική εργασία ασχολούνται, σε καθημερινή δάση, με μια σειρά προβλημάτων που έχουν βαθύ αντίκτυπο στον ανθρώπινο ψυχισμό, όπως οι σωματικές ασθένειες, οι ψυχικές διαταραχές και η ζωή σε συνθήκες υλικής ή ψυχολογικής στέρησης.
H προβληματική της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα. Μια συνοπτική προσέγγιση
Η παραβατικότητα των νέων είναι μια απόκλιση που οριοθετήθηκε ως τέτοια μέσα από τις ωθήσεις που ασκούνται από τους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (νομοθεσία, αστυνομία, δικαστές). Κατά συνέπεια για να μπορέσουμε να προβούμε σ' ένα σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής δεν αρκεί να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε μόνο τις ωθήσεις που οδηγούν σε μια αποκλίνουσα συμπεριφορά για τους νέους (π.χ. οικογένεια, σχολεία, γειτονιά). Αναγκαία είναι η συμπλήρωση της ανάλυσης με την καταγραφή - έρευνα της λειτουργίας και των απτών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨYXOKOINΩNIKHΣ YΠOΣTHPIΞHΣ ΣΗΝ EΛΛAΔA
Ο αριθμός και το είδος των Τηλεφωνικών Γραμμών (Τ.Γ.) παροχής υπηρεσιών έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Η δημιουργία τόσων πολλών Τ.Γ.για ανώνυμη και εμπιστευτική ενημέρωση μπορεί να ερμηνευθεί ως το αποτέλεσμα της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για πληροφόρηση και ψυχολογική υποστήριξη που συνδέεται με την ευρύτερη πλέον αποδοχή του τηλεφώνου ή και του διαδικτύου ως μέσων επικοινωνίας. Επίσης, αιτιολογικός παράγοντας είναι η αποξένωση των ανθρώπων και η δυσκολία τους να μιλήσουν για θέματα taboo. «Οι Τ.Γ. σαν μέσο παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, εμφανίζονται σαν ένα νέο είδος κοινωνικού δεσμού με ιδιαιτερότητες τόσο από...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved