Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 65 - Ιανουάριος Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2002

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Αγαπητοί Αναγνώστες, Η σεξουαλική εκμετάλλευση μαζί με την παιδική εργασία είναι οι πλέον εκτεταμένες σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών παγκόσμια. Το πρόβλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο μεγαλύτερο μέρος παραμένει συγκαλυμμένο και σιωπηρά κρυφό. Η συγγραφέας του πρώτου άρθρου αυτού του τεύχους Α. Κανδυλάκη αποσαφηνίζει τις έννοιες σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, προσδιορίζει το ρόλο της κοινωνικής εργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την συμβουλευτική παρέμβαση στα παιδιά και τις οικογένειες...
Κοινωνική εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων: Δυσκολίες και περιορισμοί
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Περίληψη Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό και εκτεταμένο κοινωνικό πρόβλημα που εντούτοις παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του σιωπηλά κρυφό. Το άρθρο αφού επιχειρεί να ορίσει τις έννοιες σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, εστιάζει στο ρόλο της κοινωνικής εργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου και τη συμβουλευτική παρέμβαση στα παιδιά και τις οικογένειες. Ταυτόχρονα, σχολιάζει τους περιορισμούς και τα εμπόδια που οι επαγγελματίες συναντούν στην άσκηση του δύσκολου αυτού έργου, από την εκτίμηση της κατάστασης και την αξιολόγηση του κινδύνου στον οποίο βρίσκονται τα παιδιά, έως την αντιμετώπιση του...
Συναισθηματική κακοποίηση και η επίδραση της στην ανάπτυξη του παιδιού
Συγγραφείς: Παπούλη Ελένη
Εισαγωγή H έννοια της συναισθηματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης, ως ιδιαίτερη μορφή παιδικής κακοποίησης, έχει μελετηθεί ελάχιστα τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία. Τόσο οι θεωρητικοί όσο και οι ειδικοί επιστήμονες στα θέματα αυτά εστιάζουν, συνήθως, στα αποτελέσματα των άλλων μορφών παιδικής κακοποίησης(π.χ σεξουαλική, σωματική κ.ά) και παραμελούν την σημασία που έχει η συναισθηματική κακοποίηση στην υγεία του παιδιού...
Η πορεία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας: Η εξέλιξη του ρόλου της μητέρας όπως καταγράφεται μέσα από τα δημογραφικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών
Εισαγωγή Με στόχο την καλύτερη κατανόηση του θεσμού του γάμου και της οικογένειας, αλλά και την περιγραφή της εξέλιξης του ρόλου της μητέρας συγκρίναμε τα δημογραφικά στοιχεία των απογραφών του 1991 και 1961 που αφορούν το θεσμό (δεν υπάρχουν στοιχεία για την δεκαετία που διανύουμε γιατί δεν τελείωσε η ανάλυση των στοιχείων της απογραφής του 2001 από την ΕΣΥΕ). H σύγκριση αυτή ευελπιστούμε να συμβάλει στην απόκτηση μιας πληρέστερης εικόνας των αλλαγών που προφανώς έχουν συμβεί στο θεσμό αυτό σε σχέση με το παρελθόν.  
Κοινωνικός Λειτουργός - Λογοπεδικός: Mια επιβεβλημένη συνεργασία για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του λόγου
Περίληψη Σκοπός του άρθρου μέσω της παρουσίασης του προγράμματος της λογοθεραπείας όπως υλοποιείται στον Oργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης (O.Κ.Α.) Δήμου Λάρισας – είναι να τονιστεί η αναγκαιότητα και η σημασία της συνεργασίας κοινωνικής λειτουργού και λογοπεδικού. Η συνεργασία αυτή που στηρίζεται στις αρχές της διεπιστημονικότητας επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών με βελτιωμένο αποτέλεσμα και την πρόληψη περαιτέρω δυσκολιών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved