Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 66 - Απρ Μα Ιουν - Έτος 2002

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Ο μετα-φορντισμός, η σύγχρονη κυρίαρχη μαρξιστική ανάλυση του κράτους πρόνοιας, σχετίζεται με τις αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές μορφές διαφοροποιημένης παραγωγής και κατανάλωσης και επικεντρώνεται στην διεθνοποίηση και την παγκοσμιοποίηση ως αιτιών αλλαγής της καπιταλιστικής οικονομίας. Ο Γ. Bουρνάς στο άρθρο του αναλύει τις μετα-φορντικές θεωρίες στην κοινωνική πολιτική και την κοινωνική ασφάλεια, ενώ συγχρόνως δίνει και σειρά παραδειγμάτων ενισχυτικών της άποψης που εκφράζει ο συγγραφέας ότι οι μετα-φορντικοί αναλυτές λαθεμένα συμπέραναν ότι η λειτουργία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλειας στον φορντισμό...
Μετα-φορντισμός και κοινωνική πολιτική: Μια κριτική των διχοτομικών και τεχνολογικών παραδειγμάτων στην κοινωνική πολιτική
Συγγραφείς: Βουρνάς Γιώργος
Εισαγωγή Το άρθρο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση και κριτική ανάλυση των μετα-φορντικών θεωριών στην κοινωνική πολιτική και την κοινωνική ασφάλεια. Ο μετα-φορντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η σύγχρονη κυρίαρχη Μαρξιστική ανάλυση του κράτους πρόνοιας. Το άρθρο θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του τεχνολογικού παραδείγματος (paradigm) του μετα-φορντισμού και της επίδρασης της διεθνοποίησης της οικονομίας στην ανάλυση του κράτους πρόνοιας. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της Pυθμιστικής Σχολής, της πλέον ενδιαφέρουσας κατεύθυνσης του μετα-φορντισμού...
Η ιδεολογικο-πολιτική διάσταση του οπτικού συστήματος επικοινωνίας
Περίληψη Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε μέσα και εκφράσεις του Οπτικού Συστήματος Επικοινωνίας προκειμένου να ερευνηθεί η ιδεολογικο-πολιτική τους διάσταση. Συγκεκριμένα, με αναφορά στην εικόνα, το έντυπο αλλά και τον κυβερνοχώρο, εξετάζεται ο τρόπος παραγωγής και εγχάραξης της κυρίαρχης ιδεολογίας στο δέκτη. Διαπιστώνεται ότι το Οπτικό Σύστημα Επικοινωνίας, με τον τρόπο που εξελίχτηκε στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, έχει χάσει την αρχική αμεσότητα που το χαρακτήριζε και έχει μετατραπεί σε κύριο αγωγό μετάβασης από το αληθές στο ψευδές, από το πραγματικό στο εικονικό.
Κοινωνική υπηρεσία στο χώρο της υγείας Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού
Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές τόσο στο χώρο της Υγείας όσο και στην κοινωνία γενικότερα, είναι σκόπιμο να επαναπροσδιοριστεί ο σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός μεν τη διοικητική αλλαγή (ένταξη στην Ιατρική Υπηρεσία), αφ’ ετέρου την έκταση και το εύρος των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, που για την επίλυσή τους απαιτείται συντονισμένη και πολυεπίπεδη δράση. Σήμερα στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας το ενδιαφέρον...
Η φωνή του ανάδοχου παιδιού: Ποια είναι τα μηνύματα που μεταφέρει η κοινωνική έρευνα στο Ηνωμένο Bασίλειο;
Εισαγωγή Η βιβλιογραφία και έρευνα για την αναδοχή στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Εκτός από βιβλιογραφικές και εμπειρικές έρευνες σπουδαστών των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, δεν υπάρχουν εκτεταμένες ερευνητικές προσπάθειες για την αναδοχή από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Συνεπώς, η βιβλιογραφία και η έρευνα για την αναδοχή στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με σχετικές προσπάθειες άλλων χωρών... Συγκριτική μελέτη βιβλιογραφίας για την αναδοχή σε διεθνές επίπεδο Η μελέτη βιβλιογραφικού και ερευνητικού υλικού για την αναδοχή υποδεικνύει ιστορικά και πολιτισμικά επηρεασμένες κοινωνικές δομές και στάσεις...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved