Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 67 - Ιανουάριος Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2002

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Οι υπηρεσίες υγείας που αφορούν στο σύνολο του πληθυσμού αλλά και υπηρεσίες υγείας και  πρόνοιας που απευθύνονται σε ομάδες με ειδικές ανάγκες Βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο του  ενδιαφέροντος των επαγγελματιών για επισήμανση ελλείψεων και αδυναμιών στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εποικοδομητικής κριτικής, για ερευνητικά προγράμματα και για προτάσεις.  Στο τεύχος αυτό της «Κοινωνικής Εργασίας» δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν στα παραπάνω  θέματα. H Μαρία Δούκα στο άρθρο της τονίζει την κεντρική σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  στο σχεδιασμό ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρεται...
H Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο επίκεντρο της νέας πολιτικής για την υγεία: Προβλήματα - Προοπτικές
Συγγραφείς: Δούκα Μαρία
Η εργασία αυτή αναφέρεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην έμφαση που δίνεται από  το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στην αναβάθμιση της. H Π.Φ.Υ. θεωρείται ότι είναι οικονομικά  αποτελεσματική γιατί μπορεί να ανακόψει την αναζήτηση υγειονομικής φροντίδας στα νοσοκομεία. Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της βασίστηκε σε ένα μη οργανωμένο πλαίσιο με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή της, τον εξοπλισμό, τους ανθρώπινους  πόρους και την έρευνα. Επίσης στις αγροτικές περιοχές αναπτύχθηκαν τα Κέντρα Υγείας χωρίς  παράλληλη ανάπτυξη στα αστικά κέντρα όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος του...
Εγγενείς δυσχέρειες προσβασιμότητας στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας: άστεγοι
H έλλειψη στέγης, ως κατάσταση παροδική < μόνιμη, αποτελεί πολυσύνθετο πρόβλημα και δεν  είναι ευδιάκριτο αν πρόκειται για αιτία, αποτέλεσμα < ανατροφοδότηση της ατομικής και κοινωνικής παθολογίας.  Εγείρονται εμπόδια στην πρόσβαση υπηρεσιών από τα άτομα που έχουν ανάγκη βοήθειας και  αφορούν τη μη έγκαιρη επίλυση του προβλήματος το διάστημα που η προοπτική απώλειας της στέγης διαφαινόταν απειλητική. H αναποτελεσματικότητα στις εκκλήσεις και την αναζήτηση βοήθειας  για να εμποδιστεί η έξωση, στη συνέχεια η ζωή στο δρόμο ενισχύουν την παθητικότητα, την  έλλειψη ενδιαφέροντος και ελπίδας (επένδυσης για μακροπρόθεσμες λύσεις) σε...
Τα αδέλφια του παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επίδραση τον παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες ή χρόνια ασθένεια στα αδέλφια τον. Μέσα από την ανασκόπηση ποικίλων ερευνών περιγράφονται τα συναισθήματα, οι σκέψεις, η πορεία προσαρμογής και αντιμετώπισης της «ιδιαιτερότητας» από τα υγιή αδέλφια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία διαμόρφωσης των αδελφικών σχέσεων στα πλαίσια τον οικογενειακού συστήματος.  
Ενδοοικογενειακή βία σε πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών
ϋι αυξημένοι αριθμοί προσφύγων και μεταναστών αποτελούν σήμερα πραγματικότητα για όλη την  Ευρώπη. Χώρες όπως η δική μας, η οποία θεωρούσε τον εαυτό της πολιτισμικά ομοιογενή, έρχονται αντιμέτωπες με άγνωστους μέχρι σήμερα λαούς και πολιτισμούς.  Για να επιτευχθεί μια αρμονική συμβίωση η μόνη λύση είναι η σωστή υποδοχή των ανθρώπων  αυτών, η γνώση καθώς και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχουν.  Το Ανοικτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου είναι μια υπηρεσία πρωτοβάθμιας περίθαλψης,  όπου εξυπηρετούνται καθημερινά πολλές περιπτώσεις αλλοδαπών. H Κοινωνική Υπηρεσία που  στεγάζεται στο χώρο του Πολυϊατρείου έχει...
H επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό: Ψυχωσικοί ασθενείς
Η ψυχική ασθένεια συνυπάρχει με τον άνθρωπο από τη στιγμή που ο ίδιος κοινωνικοποιήθηκε. Η  ίδια, μάλιστα, η φύση της ψυχικής νόσου και πιο συγκεκριμένα της σχιζοφρενικής ψύχωσης  (άγχος, πίεση, βραδύτητα, παθητικότητα κλπ.) στερεί από τους νέους σημαντικά εφόδια βασικής  εκπαίδευσης και γενικότερα στοιχεία προσωπικών ικανοτήτων. Οι ελλείψεις αυτές τούς συνοδεύουν ακόμα και όταν έχουν επιτύχει ένα σημαντικό βαθμό λειτουργικότητας με τη βοήθεια της θεραπείας που ακολουθούν, αποτελώντας, με αυτόν τον τρόπο, ανασταλτικό παράγοντα της ομαλής κοινωνικής τους επανένταξης και της απορρόφησης τους από την αγορά εργασίας καθώς και την αιτία ...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved