Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 25 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1992

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Αγαπητοί Αναγνώστες Ο ψυχοκοινωνικός και ψυχιατρικός λόγος έχουν την κυρίαρχη θέση στο τεύχος αυτό που είναι αφιερωμένο στην απόίδρυματοποίηση, την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη στον Ελλαδικό χώρο. Η αρχική υπόθεση που διατυπώνει στο άρθρο του ο Σ. Στυλιανίδης είναι φανερή σε όλες τις σελίδες που ακολουθούν ότι δηλαδή δεν υπάρχει μοντέλο αποϊδρυματοποίησης και ψυχοκοινωνικός αποκατάστασης. Υπάρχουν όμως διαφορετικές εμπειρίες που βρίσκονται σε διαρκή διαπραγμάτευση με τις ιδιαίτερες ανάγκες, φανερές και λανθάνουσες κάθε “περιβάλλοντος”(περιφερειακού και εθνικού)”. Οι ειδικοί ανθρωπιστικών επιστημών που εργάζονται σε...
Κοινωνική Επανένταξη των ψυχικά άρρωστων - Μια διερευνητική μελέτη
Ένα από ία πιο σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας είναι η ψυχιατρική φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και που επιβάλουν τον εγκλεισμό τους σε ψυχιατρικά νοσοκομεία (άσυλα) για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα και για ένα μεγάλο αριθμό τον εγκλεισμό τους για το υπόλοιπον της ζωής τους. Το πρόβλημα αυτό έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο με τις εκτεταμένες δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και παρουσιάσεις στην τηλεόραση σχετικό με τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Λέρου, Δαφνίου και άλλα. Τα Δημόσια Ψυχιατρεία νοσηλεύουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των 12.000 περίπου...
Προβλήματα σχετικά με την αποΐδρυματοποίηση ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση στην Ευρώπη. Η Κοινοτική πρωτοβουλία HORIZON και η περίπτωση ΛΕΡΟΣ
Το άρθρο αυτό Βασίζεται σε μια ερευνητική μελέτη, σχετικά με την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα. Εξετάζει τους παράγοντες εκείνους που έχουν επιπτώσεις στην όλη διεργασία για μια αποτελεσματική επανένταξη και εισηγείται συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.
Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και αποκατάστασης χρόνιων ασυλικών περιθαλπόμενων του ΚΕΠΕΠ ΠΙΚΠΑ ΛΕΡΟΥ
Στα πλαίσια του κανονισμού 815/84 της ΕΟΚ περί “Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα”, ο Παιδοψυχιατρικός Τομέας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, ανέλαβε την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός προγράμματος αποασυλοποίησης και αποκατάστασης στο ΚΕΠΕΠ ΠΙΚΠΑ Λέρου, υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. I. Τσιάντη α. Επίκ. Καθηγητή Παιδοψυχίατρος. Το πρόγραμμα αυτό είναι διάρκειας 18 μηνών και αναπτύσσεται μέσω της Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Από τον Μάρτιο του 1991 αναπτύσσονται δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση του ασύλου συνολικά σαν περιβάλλον και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που...
Πρόγραμμα αποκατάστασης χρόνιων ψυχωσικών από το Κ.Θ.Λ. - ξενώνας παραλίας Αυλίδας
Το άρθρο αυτό αποτελεί συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος αποκατάστασης χρονιών ψυχωσικών από το Κ ΘΑ που φιλοξενούνται από τις 18 Φεβρουάριου 1991 στον Ξενώνα Παραλίας Αυλίδας. Περιγράφεται η παρέμβαση στο Κ.Θ.Α. και στη συνεχεία τα βασικά σημεία εξέλιξης του θεραπευτικού έργου του ξενώνα. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του ξενώνα έχουμε σαφείς ενδείξεις για τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην προοπτική ανάπτυξης των ενδιάμεσων δομών σαν απάντηση στην ιδρυματική πραγματικότητα που εξακολουθεί ν’ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ψυχιατρικού συστήματος στη χώρα μας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved