Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 27 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1992

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Αγαπητοί Αναγνώστες Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στη Συμβουλευτική. Περιέχονται εισηγήσεις από την επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) και ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), στις 23 Μαΐου 1992, στην Αθήνα με τίτλο: “Συμβουλευτική: Έννοια - Σκοπός - Ειδικές Εφαρμογές”. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το άτομο, η οικογένεια και η κοινότητα αντιμετωπίζουν πολύπλοκα ψυχοσυναισθματικά και κοινωνικά προβλήματα. Η αύξησή τους ακολουθεί ραγδαίους ρυθμούς, που προκαλούν τάσεις ατομικής, θεσμικής και κοινωνικής αποσύνθεσης. Η συμβουλευτική σαν γνωστικό επιστημονικό...
Συμβουλευτική σε ιατροκοινωνικές υπηρεσίες
Το κείμενο που ακολουθεί αναλύει τις εφαρμογές της Συμβουλευτικής στις Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες, αποσαφηνίζοντας τον όρο “συμβουλευτική” σε σχέση με την Κοινωνική Εργασία. Διαφοροποιεί την μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας με άτομα, της συμβουλευτικής και της θεραπείας, όπως εφαρμόζεται από τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους. Η συμβουλευτική, όπως πρέπει να διενεργείται από τους κοινωνικούς λειτουργούς στις Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες, καλύπτει ποικιλία εφαρμογών στο ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό, επαγγελματικό επίπεδο, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και σε ποικιλία Ιατροκοινωνικών Οργανώσεων.
Συμβουλευτική στις ιατροκοινωνικές υπηρεσίες
Συγγραφείς: Λουμίδη Διοχ.
Δίνεται ορισμός “Συμβουλευτική” κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Επισημαίνονται: σπανιότατα των “καθαρών” συμβουλευτικών περιστατικών στην κλινική πρακτική, η ανάγκη διευκρίνησης του όρου και τρόπος εφαρμογής, ο διαχωρισμός των ειδικοτήτων και η σημασία του πλαισίου. Αναφέρεται ο σκοπός, ο συντονισμός, οι ειδικές ομάδες και οι εφαρμογές της μεθοδολογίας στον ιατροκοινωνικό σχεδιασμό.
Η Συμβουλευτική στην Κοινωνική Πρόνοια
Η συμβουλευτική δεν είναι κάτι άγνωστο στη χώρα μας και ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική πρόνοια. Η παρουσία της συμβουλευτικής σαν μια οργανωμένη θεωρητική προσέγγιση είναι στενά συνδεδεμένη με την εμφάνιση της Κοινωνικής Εργασίας στον ελληνικό χώρο εδώ και 43 χρόνια. Βέβαια, την εποχή εκείνη η Κοινωνική Εργασία ως επίσης και η Συμβουλευτική, δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα γιατί αμφότερες έχουν εξελιχθεί όσον αφορά το εύρος των δραστηριοτήτων τους, την επιστημονική τους τεκμηρίωση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Ο κ. Δημητρόπουλος στο βιβλίο του  Συμβουλευτική και Συμβουλευτική ψυχολογία  αναφέρεται σε τρεις άξονες γύρω από τους...
Συμβουλευτική στην κοινότητα και ο ρόλος της στην πρόληψη
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Το πρόγραμμα έχει σαν Βασικούς άξονες παρέμβασης την οικογένεια και το σχολείο, τους κύριους κοινωνικοποιητικούς παράγοντες του παιδιού. Η συμβουλευτική προσέγγιση του προγράμματος στις διάφορες ομάδες και χώρους συντελεί και στοχεύει άμεσα στην πρωτογενή πρόληψη με έμφαση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των δημοτών. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Σ’ αυτόν έγκειται η πρωτοτυπία του προγράμματος. Η λειτουργία του προγράμματος, το μοντέλο δράσης, μπαίνει συνεχώς σε επερώτηση, εφόσον προσδιορίζεται από τις τοπικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα “μηνύματα - αιτήματα” των κοινωνικών συνιστωσών της περιοχής. 3. ΣΚΟΠΟΙ...
Η Συμβουλευτική ως λειτουργία συνδετική των θεσμών και υπηρεσιών επικούρησης του ανθρώπου
Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στην έννοια, στο ρόλο και στις εφαρμογές της Συμβουλευτικής, σε μια προσπάθεια προώθησής της στη χώρα μας. Αρχικά οριοθετείται η έννοια το περιεχόμενο και ο σκοπός της Συμβουλευτικής. Κατόπιν γίνεται συνοπτική παρουσίαση μερικών βασικών εφαρμογών της, σ’ άλλες χώρες και στη δική μας. Τέλος, διερευνάται η σχέση της Συμβουλευτικής με τους άλλους θεσμούς και λειτουργούς επικούρησης του ανθρώπου και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους, ώστε να δειχθεί η συνδετική λειτουργία της Συμβουλευτικής μεταξύ των συγγενών επιστημών - επαγγελμάτων.
Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
Στο χώρο της εκπαίδευσης, του σχολείου, η Συμβουλευτική είναι συμβουλευτική της παιδαγωγικής σχέσης, συμβουλευτική των μαθημάτων, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της ψυχολογίας του μαθητή και των γονιών του. Βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων του μαθητή σε σχέση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τις σχέσεις και τις αντιθέσεις του με τους γονείς, στοχεύει στη μείωση του άγχους μέσα απ’ τη σωστή καθοδήγηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, στη σωστή κατανομή του ελεύθερου χρόνου. Η θέση Γης συμβουλευτικής στο σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα προβλήματα που έρχεται και...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved