Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 38 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1995

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Ιδιαίτερα τιμητική είναι για μένα η πρόσκληση να γράψω δυο λόγια για την συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας συνεχούς έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού του Συνδέσμου μας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ". Με χαρά και ικανοποίηση διαπιστώνω από μια γρήγορη ανασκόπηση των άρθρων και των ερευνών που δημοσιεύτηκαν την δεκαετία που πέρασε, την ποιοτική και ποσοτική επιτυχία του περιοδικού και την αποτελεσματική κάλυψη βασικών αναγκών του επαγγέλματος σε κεντρικούς τομείς και θέματα, όπως η θεωρία και εφαρμογή, έρευνα, εκπαίδευση και ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων για κοινωνική δραστηριοποίηση. Η δημοσιοποίηση του επιστημονικού...
Υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, στην Ελλάδα
Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής των Υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι, με ιδιαίτερη αναφορά στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και στο απασχολούμενο προσωπικό. Διαπιστώθηκε ότι υπηρεσίες τέτοιου τύπου παρέχονται σε πολύ μικρό Βαθμό στη χώρα μας και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οργανωμένες κυρίως στη Βάση της εθελοντικής προσφοράς από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την Εκκλησία, οι οποίοι καταβάλλουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται από τους ενδιαφερομένους ως ιδιωτικές πληρωμές. Η δέσμη των Υπηρεσιών Φροντίδας στο Σπίτι παρέχεται από ομάδες που...
Τα προβλήματα των φτωχών και των οικονομικά αδυνάτων απέναντι στην υγεία
Αυτή η εργασία προσπαθεί να εμβαθύνει στα αίτια των προβλημάτων των φτωχών “οικονομικά αδυνάτων” γενικά, απέναντι στην υγεία, που έχουν ως δυσμενές αποτέλεσμα την ανισότητα ως προς τα δικαιώματα και τη χρήση των προϊόντων υγείας. Παρά την ύπαρξη σχετικής ενθαρρυντικής νομοθεσίας, η ανισότητα εξακολουθεί να υπάρχει και να αυξάνεται. Επιβεβαιώνεται, τέλος, η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της υγειονομικής ανισότητας και της κοινωνικο-οικονομικής διαφοράς των ατόμων σε μια χώρα.
Κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες και υποθέσεις εργασίας για μια κοινοτική παρέμβαση
Είναι πλέον γνωστό ότι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εμφανίζουν ιδιαίτερα σημεία επαγγελματικής αλλά και ευρύτερης κοινωνικής περιθωριοποίησης, (έλλειψη ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης επαρκούς υποδομής κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, τεχνικών βοηθημάτων, κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικών δεσμών) με σημαντικότερες επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας, ψυχικής υγείας και εν γένει, ποιότητας ζωής. Η ενθάρρυνση και υλοποίηση ενεργειών σχετικών με την πληροφόρηση, αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην προοπτική της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ένταξης, αποτελεί πλέον...
Το πρόβλημα των νέων (ηλικίας 16-25 ετών) αστέγων στη Μ. Βρετανία σήμερα
Συγγραφείς: Κομπότη Δέσποινα
Η έλλειψη κατοικίας, η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ακόμα ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα στη Μ. Βρετανία. Υπολογίζεται ότι το 1/6 των κατοικιών είναι κάτω από τα αποδεκτά standards διαβίωσης και χρειάζονται Βελτιώσεις. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς κατοικία και η κατάσταση ίσως χειροτερέψει τα επόμενα χρόνια, αφού υπάρχει σημαντική μείωση στον αριθμό ανοικοδόμησης νέων κατοικιών τα τελευταία χρόνια. Τα σπίτια δεν είναι μόνο τούβλα και υλικά. Δεν αντιπροσωπεύουν μόνο μια μορφή στέγασης. Παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς ζούμε τη ζωή μας. Οι άνθρωποι χωρίς κατοικία έχουν...
Κλειστή περίθαλψη ηλικιωμένων: θεσμικά και νομικά προβλήματα
Συγγραφείς: Μητροσύλη Μ.
Σ' αυτό το άρθρο εξετάζουμε το υπάρχον θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αφορά την κλειστή περίθαλψη των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και προτείνουμε κατευθυντήριες αρχές που ο νομοθέτης οφείλει να λάβει υπ' όψη του στη διαχείριση της "αναπόφευκτης κατηγοριοποίησης” του κοινωνικού κόσμου. Η ανάλυσή μας στηρίζεται κυρίως σε δύο Βασικές αρχές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με απόψεις που φαίνονται να επικρατούν στο ελληνικό επιστημονικό πεδίο, α) Η αναγνώριση του γήρατος ως κατ' εξοχήν "κοινωνικού προβλήματος" των σύγχρονων κοινωνιών δεν λαμβάνεται από μας σαν το μηχανικό αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων και, β) Η κοινωνική...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved