Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 41 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1996

Εισαγωγικό Σχόλιο
Εισαγωγικό σχόλιο Συχνά απασχολεί το ερώτημα πώς η πλούσια εμπειρία των Κοινωνικών Λειτουργών, των επαγγελματιών του χώρου των Κοινωνικών Επιστημών, θα μπορούσε να έχει την σταθερή θεωρητική της έκφραση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο τεύχος αυτό, παρουσιάζουν τη θεωρητική διάσταση της κλινικής εμπειρίας σε προβλήματα προσωπικότητας και επικοινωνίας με την αξιοποίηση της συμβουλευτικής εργασίας, βασισμένης στη θεωρία της συμπεριφοράς, καθώς και στην ιατροκοινωνική - οικονομική θεώρηση της θεραπείας των κατακλίσεων: ένα συνεχές φαινόμενο που είναι απόλυτα συνυφασμένο με την “ποιότητα” παροχής...
Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και κουλτούρα στις υπηρεσίες υγείας: Ένα κλειδί για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Μια κοινωνιολογική άποψη
Αυτό το άρθρο αναπτύσσει την έννοια της οργανωτικής κουλτούρας, παρέχει προτάσεις για την εκτίμησή της και αναλύει την ποικιλία των πολιτισμικών μεταβλητών (υποκουλτούρων) που μπορεί να υπάρχουν στους οργανισμούς παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η εκτίμηση της κουλτούρας ενός οργανισμού, των αξιών του, των πεποιθήσεων του και των πρακτικών του μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στον προσδιορισμό του αν κάποιος “ταιριάζει” μέσα. Μπορεί ακόμα να είναι χρήσιμη σε εκείνους που οργανώνουν την αλλαγή παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων προληπτικά και σε εκείνους που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν ένα οργανωτικό προφίλ το...
Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες σαν μια συμπεριφοριστική συμβουλευτική διαδικασία αντιμετώπισης και επίλυσης προσωπικών προβλημάτων
Συγγραφείς: Δρίτσας Ιωάννης
Το άρθρο παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο μοντέλο συμβουλευτικής εργασίας με παραβατικά άτομα και πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Ο συγγραφέας παραθέτει τα επιχειρήματά του για την ανάγκη χρησιμοποίησης του μοντέλου καθώς και τις θεωρητικές βάσεις του. Στη συνέχεια επικεντρώνει την προσοχή του στα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας και αναλύει κάποιες από τις τεχνικές εργασίας. Αμέσως μετά ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας και σε επιμέρους θέματα που, κατά τη γνώμη του, χρειάζονται περισσότερη μελέτη και εμπειρική διερεύνηση. Το άρθρο τελειώνει με την...
Ο ρόλος της κοινωνικής πρόνοιας στο σύγχρονο σύστημα του ποινικού δικαίου: Μετριάζει την τιμωρία ή επεκτείνει τον κοινωνικό έλεγχο
Συγγραφείς: Κάκκου Ιωάννα
Ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ποινικού δικαίου είναι η συνύπαρξη των νόμων με τη Βοήθεια, υποστήριξη και φροντίδα που παρέχεται στους παραβάτες, μαζί με την επιβολή ποινών. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη του Κράτους Πρόνοιας στο Ποινικό Δίκαιο. Αυτή η ύπαρξη του κράτους πρόνοιας, που εμφανίζεται με την άσκηση της κοινωνικής εργασίας στο ποινικό δίκαιο, έχει αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια. Ποιος είναι στην πραγματικότητα ο ρόλος της κοινωνικής πρόνοιας στο σύστημα της δικαιοσύνης; Έχουν αποτελεσματικότητα τα μέτρα και οι μέθοδοι κοινωνικής εργασίας με τους παραβάτες / εγκληματίες (π.χ. επιμέλεια, κοινωνική εργασία στα ιδρύματα αγωγής,...
Τα έλκη εκ κατακλίσεων (De cubitus ulcer=pressure sores) και τα ιατροκοινωνικά τους προβλήματα
Οι κατακλίσεις είτε τα έλκη εκ κατακλίσεων (De Cubitus Ulcer = Pressure Sores) προκαλούνται από πολλαπλούς παράγοντες ειδικά ιατροκοινωνικούς και σχετίζονται κυρίως με αυτές οι ασθενείς με χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν την αυξημένη εμφάνιση αυτών στους παραπληγικούς. Η σωστή αντιμετώπιση τους απαιτεί την ύπαρξη μιας συντονισμένης θεραπευτικής ομάδας (πλαστικός χειρουργός, νοσηλεύτρια, φυσικοθεραπευτής, εργασιοθεραπευτής και κοινωνικός λειτουργός) αλλά η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Το κράτος πρέπει επίσης να συμβάλει με την ανάπτυξη Κέντρων Αποκατάστασης για την επανένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία. Η...
Δυνατότητες της Κοινωνικής Εργασίας στον στρατό. Προβληματισμοί - Προοπτικές
Συγγραφείς: Μέντης Μανόλης
Τον Απρίλιο του ’95 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε αλλαγές στο στράτευμα, καθιερώνοντας σε πειραματικό στάδιο στη ζώνη ευθύνης του 4ου ΣΣ ένα νέο “στιλ” θητείας με κοινωνικές προεκτάσεις (ΕΘΝΟΣ: 16/4/95). Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μια άλλη καινοτομία λάμβανε χώρα, πάλι σε πειραματικό στάδιο, που σχετιζόταν με τη σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών στον στρατό. Οι απόψεις που εκθέτονται στη συνέχεια είναι προϊόν της άμεσης εμπλοκής του αρθρογράφου με το συγκεκριμένο θεσμό, με σκοπό αφ’ ενός να κάνουν γνωστή την ύπαρξη του και πέραν των όσων άμεσα σχετίζονται μ’ αυτόν, και αφ’ ετέρου να διατυπωθούν προβληματισμοί για την...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved