Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 49 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1998

Εισαγωγικό Σχόλιο
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Το τεύχος που κρατάτε είναι το πρώτο της καινούργιας χρονιάς, μιας χρονιάς που ελπίζουμε να ξεκίνησε για όλους δημιουργικά. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συντακτική επιτροπή του περιοδικού καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεχή Βελτίωση και αναβάθμιση της Κοινωνικής Εργασίας. Για το έργο της όμως αυτό χρειάζεται συμπαραστάτες όλους εσάς, τους κοινωνικούς λειτουργούς. Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά αποστέλλοντας εργασίες για δημοσίευση, κυρίως εσείς που δουλεύετε σε νέα προγράμματα ή πλαίσια, όχι γνωστά ακόμη. Η διάδοση της γνώσης, η συνεχής ενημέρωση για ό,τι καινούργιο συμβαίνει στο...
Συζυγική κακοποίηση στην Ελλάδα και Κοινωνική Υποστήριξη: Μια πιλοτική έρευνα
Το άρθρο αυτό αναφέρεται σι ο κοινωνικό πρόβλημα της συζυγικής κακοποίησης κατά της γυναίκας στην Ελλάδα και τις μορφές κοινωνικής υποστήριξης προς αυτήν. Βασίζεται σε πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας και το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων (Αθήνα, Ιούνιος 1997). Στόχοι του άρθρου είναι η παρουσίαση των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας, των συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση και ανάλυση των συνεντεύξεων καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σκοπός του άρθρου δε είναι να συντελέσει στην αύξηση της κοινωνικής ενημέρωσης και...
Η ενεργοποίηση του γονεϊκού ρόλου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Συγγραφείς: Δροσινού Μαρία
Περίληψη Η ενεργοποίηση του γονεϊκού ρόλου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες σηματοδοτεί μια εξαιρετικής σημασίας διδακτική προτεραιότητα. Μπορεί να ενταχθεί μέσα στους διδακτικούς στόχους που καλείται να επεξεργαστεί και να οργανώσει ο δάσκαλος στην ειδική αγωγή. Το άρθρο έχει σαν στόχο να μελετήσει τη σχέση της ενεργοποίησης του γονεϊκού ρόλου και των μαθησιακών δυσκολιών. Ο χώρος μελέτης είναι τα Υποστηρικτικά Προγράμματα των Ειδικών Τάξεων σε μαθητές που παρουσιάζουν παραβατικές εκδηλώσεις στη συμπεριφορά.
Κοινοτική Ανάπτυξη και συμμετοχή
Η κοινοτική εργασία η οποία χαρακτηρίζεται από μία ποικιλία θεωρητικών προοπτικών και ιδεολογικών αρχών, οδηγεί σε μια συγκεχυμένη κατανόηση του πεδίου πρακτικής καθώς και του ρόλου των κοινοτικών - κοινωνικών λειτουργών. Επομένως, κρίνεται σημαντικό να οριστούν οι θεωρητικές προοπτικές, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στη θεωρία της κοινοτικής εργασίας. Προκειμένου να γίνει αυτό, θεωρείται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί η φύση του περιεχομένου της ιδεολογίας, εφόσον το τελευταίο καθορίζει το πεδίο πρακτικής. Ο στόχος της ιδεολογικής ανάλυσης έχει να κάνει με τις συνέπειες της κάθε θεωρίας στην πράξη. Όπως ο Sayer (1986) υποστηρίζει, η οικονομική και...
Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα γονέων Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Τρία (3) χρόνια λειτουργίας
Περίληψη Το τμήμα αποκατάστασης εξαρτημένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1992 με δύο δομές: Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Σταθμό και Θεραπευτική Κοινότητα. Παράλληλα με το θεραπευτικό έργο που επιτελείται για τη φροντίδα και αποκατάσταση των χρηστών τοξικών ουσιών, υπάρχει μέριμνα για τη φροντίδα των οικογενειών τους. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούν ομάδες γονέων-συγγενών των χρηστών, με συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα στο χώρο του Συμβουλευτικού Σταθμού του τμήματός μας. Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 1993 - Ιανουάριος 1996 συμμετείχαν στις εν λόγω συναντήσεις 120 γονείς-συγγενείς. Τον Οκτώβριο 1995...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved