Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 57 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2000

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Η αξιολόγηση οργανισμών θεραπείας της τοξικοεξάρτησης απασχολεί σήμερα αρκετούς επαγγελματίες, φορείς, κυβερνητικά όργανα αλλά και το ευρύτερο κοινό. Συχνά, φορείς και άτομα που εργάζονται σε αυτό το τομέα καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα που σχετίζονται κυρίως με τα ποσοστά επιτυχίας των παρεμβάσεων. Ωστόσο, το θέμα της αξιολόγησης ή αποτίμησης των υπηρεσιών είναι αρκετά περίπλοκο και για να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις χρειάζεται μεθοδική έρευνα και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην προσπάθεια του να αποσαφηνίσει βασικά θέματα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των...
Αξιολόγηση Οργανισμών Θεραπείας της τοξικοεξάρτησης: Στόχοι, μέθοδοι και κριτήρια
Σε όλο τον κόσμο δαπανώνται μεγάλα ποσά για την ενίσχυση οργανισμών που ασχολούνται με τη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης. Ωστόσο, πολύ συχνά, οι προσπάθειες των οργανισμών αυτών δεν αξιολογούνται συστηματικά ενώ οι συζητήσεις για την αποτελεσματικότητά τους γίνονται σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα και σπάνια βασίζονται στην επιστημονική έρευνα. Πολλές φορές μάλιστα οι αντιπαραθέσεις αυτές διογκώνονται από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και τους ίδιους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους το προσωπικά και όχι το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, συχνά η πολιτική που ακολουθείται είναι το αποτέλεσμα πιέσεων...
Αξιολόγηση Υπηρεσιών από τους πελάτες και την κοινότητα: Επιπτώσεις στη χάραξη πολιτικής
Το θέμα της αξιολόγησης είναι στο επίκεντρο της λύσης κοινωνικών προβλημάτων στο τέλος της χιλιετίας. Οι σημερινές μου παρατηρήσεις αφορούν τρία παρεμφερή μέρη: Το πρώτο αναλύει το ευρύτερο σύστημα της ερευνητικής αξιολόγησης. Το δεύτερο ασχολείται με την ενδυναμωτική και συμμετοχική αξιολόγηση. Το τρίτο αφορά εφαρμογές στο ΚΕ.Θ.ΕΑ. και τη μέτρηση της ενδυνάμωσης.
Συνεχής ποιοτική αξιολόγηση: Διαδικασία και μέθοδος- η εφαρμογή της στην αξιολόγηση θεραπευτικών προγραμμάτων
Συγγραφείς: Deitch David
Σκοπός του σχολιασμού μου είναι να καταθέσω το προβληματισμό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για τη συνεχή βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Πώς καθορίζεται τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιωθεί; Και αφού καθοριστεί πως τελικά πραγματοποιείται η βελτίωση; Ποια είναι τα κριτήρια και ποια η μέθοδος με την οποία μπορεί να γίνει η αξιολόγηση σε έναν οργανισμό με τη συμμετοχή της ομάδας ομότιμων και των ίδιων των ανθρώπων στους οποίους προσφέρονται οι υπηρεσίες. Στο κείμενο που ακολουθεί θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη αυτού του συστήματος στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).
Το ζήτημα της αποτίμησης: Θεωρίες και Πρακτικές
Τα τελευταία χρόνια τόσο η επιστημονική σκηνή όσο και η επικοινωνιακή σκηνή κατακλύζεται από νέες λέξεις, νέους όρους και νέου τύπου εκφράσεις ή διατυπώσεις ή ισχυρισμούς. Όπως ‘WWW (World Wide Web - Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών), ‘Browser’ (διαφυλιστής), ‘Internet’ (διαδίκτυο) , ‘παγκοσμιοποίηση’ (Globalization), ‘αξιολόγηση’, ‘αποτίμηση’, ‘προβλεπτική διερεύνηση’, καθώς και εκφράσεις, ‘χωρίς αποτίμηση δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση νέων μεγάλων έργων και προγραμμάτων’, ‘οι μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον των μεγάλων έργων αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση Γης χρηματοδότησης τους’. Παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες ή...
Ανασκόπηση υπηρεσιών θεραπείας της τοξικοεξάρτησης: Παρακολούθηση και αποτελεσματικότητα
Συγγραφείς: McLellan Thomas
Το θέμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω αφορά ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς στις Η.Π.Α: είναι αποτελεσματική η θεραπεία της τοξικοεξάρτησης; Θα μπορούσα να πω ότι το ερώτημα είναι διατυπωμένο λάθος. Το πραγματικό ερώτημα είναι: είναι αποτελεσματική η θεραπεία σχετικά με τι; Τι θα έπρεπε να κάνει η θεραπεία της τοξικοεξάρτησης; Εάν πρόκειται να αξιολογήσουμε τη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης, υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν απαντήσεις σ’ αυτό το ερώτημα. Δεν υπάρχει μονάχα μία απάντηση και μονάχα ένα κοινό. Θα εξετάσουμε τουλάχιστον τρία είδη συγκρίσεων: το πρώτο είναι τι περιμένει η κοινωνία από τη θεραπεία της τοξικοεξάρτη- σης, και μετά...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved