Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 89 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2008

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας για το 2008 περιλαμβάνει τρία ενδιαφέροντα άρθρα που κινούνται σε διαφορετικούς χώρους. Και τα τρία όμως χαρακτηρίζονται από την παρουσίαση μιας μεθόδου ή ενός μοντέλου ικανού να προσδώσει μια νέα διάσταση στο υπό συζήτηση θέμα ή να προωθήσει αποτελεσματικές λύσεις. Η κοινωνική λειτουργός Μεταξία Σταυριανάκη, οι ψυχολόγοι Αγγελική Κυριακοπούλου και Αγγελική Ρίγκα και ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολάίδης παρουσιάζουν τη μεθοδολογία Delphi, με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της, ως μια ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα του φαινομένου της 6ίας κατά ανηλίκων αλλά και για τον σχεδίασμά και...
Μεθοδολογία Delphi: Μια Ποιοτική Προσέγγιση του Φαινομένου της Βίας κατά Ανηλίκων
Η μεθοδολογία Delphi (Δελφική Μέθοδος) αποτελεί μια ποιοτική προσέγγιση που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στοιχείων για το υπό έρευνα ζήτημα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποσκοπεί στην επίτευξη ενεργούς σύγκλισης μεταξύ των μελών μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, ενώ η ιδιαιτερότητα της συνίσταται στο ότι η διαδικασία συνεργασίας με τους εμπειρογνώμονες διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις (τρεις ή περισσότερες) και απαιτεί επιβεβαίωση ή αναθεώρηση των απόψεών τους, θέτοντας υπ όψη τους τα δεδομένα που αφορούν στη γνώμη όλων των μελών της επιτροπής. Στο πεδίο της βίας κατά των παιδιών, κεντρικό εγχείρημα της απόπειρας...
Ένα Μεικτό Μοντέλο Ομαδικής Εποπτείας και Εσωτερικής Παρακολούθησης στην Εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών στη Σχολή Μάαστριχτ
Η τοποθέτηση σπουδαστών σε πλαίσια πρακτικής άσκησης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών όλων των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας ανά τον κόσμο. Η ομαδική εποπτεία και η εσωτερική παρακολούθηση (intervisie) είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Μάαστριχτ κατά τη διάρκεια της πρακτικής των σπουδαστών για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μεικτό αυτό μοντέλο παρακολούθησης των σπουδαστών διαμορφώνεται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η πορεία προς τη μάθηση αποφασίζεται από τον ίδιο τον σπουδαστή, ενώ ο εκπαιδευτικός ακολουθεί την πορεία αυτή διευκολύνοντάς την. Το παρόν άρθρο...
Ζητήματα Κοινωνικο-ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα
Το ζήτημα της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) αποτελεί ένα από τα μείζονα θέματα της τρέχουσας πολιτικής και ακαδημαϊκής συζήτησης. Η εξέταση επιμέρους όψεων του ζητήματος προκρίνεται ως η αποτελεσματικότερη από τις επιμέρους ομάδες συμφερόντων για τη δικαιολόγησα και υπεράσπιση των δικών τους θέσεων. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει ένα πλαίσιο ανάλυσης των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του ΣΚΑ που λαμβάνει υπόψη τόσο τη μικροσκοπική διάσταση (το ΣΚΑ ως αυτόνομο σύστημα) όσο και τη μακροσκοπική (το ΣΚΑ ως υποσύστημα του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού συστήματος). Η συστημική προσέγγιση του θεσμού...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved