Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 101 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2011

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας στείλουμε το πρώτο, για το 2011, τεύχος του περιοδικού Κοινωνική Εργασία στην ανανεωμένη του μορφή. Στο παρόν τεύχος φιλοξενούμε ένα μέρος των εργασιών του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος με θέμα Κοινωνικό Κράτος Κοινωνική εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, στις 27-29 Μαΐου 2010 στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πρώτο άρθρο, ο καθηγητής Δημήτρης Ιατρίδης αναπτύσσει τον ρόλο του τοπικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της Κοινωνικής...
Ο Ρόλος ίου Τοπικού Κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών στη Διαμόρφωση της Κοινωνικής Πολιτικής στις Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης
Το θέμα της παρούσας εισήγησης συγκροτείται από δυο αλληλένδετα μέρη: Την ιδιαιτερότητα της σημερινής παγκοσμιοποίησης και τη δυναμική της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεμελιώνεται έτσι σε δυο Βασικά ζητήματα και ερωτήσεις: Πρώτον, ποιος διακυβερνά και χαράζει σήμερα την παγκόσμια κοινωνική πολιτική; και δεύτερον, πώς αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα την πρόσθετη πρόκληση της νέας κοσμοπολίτικης διάστασης που επιβάλλεται σήμερα για αναπτυξιακό κοινωνικό και οικονομικό σχεδιασμό;
Η Ανάπτυξη του Κοινωνικού Δικτύου ως Συνιστώσα της Κοινωνικής Συνοχής σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης
Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, εξαιτίας της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής συγκυρίας, επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ενισχύοντας τους κοινωνικούς κινδύνους και ως εκ τούτου διαταράσσοντας τη κοινωνική συνοχή και ευημερία. Οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και η αύξηση των κοινωνικών κινδύνων επαναφέρουν την προβληματική της αδυναμίας του κράτους και των αγορών να ανταποκριθούν στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των χρηστών και της αναζήτησης μηχανισμών άμβλυνσης των δομικών στρεβλώσεων. Τα κοινωνικά δίκτυα...
Σύγχρονες Προκλήσεις της Κοινωνικής Εργασίας για Κοινωνική Φροντίδα στο Τοπικό Κράτος
Η Κοινωνική Εργασία συνιστά μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, η οποία μέσω μιας ουμανιστικής, μεθοδολογικά άρτιας στρατηγικής υπηρετεί την πραγμάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη χειραφέτηση, την αλλαγή και το ευ ζειν, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται. Διαμορφώνεται και εξελίσσεται στο πλαίσιο της ιστορίας, της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και του πολιτισμού κάθε μιας χώρας, καθώς και των εξελίξεων που επιφέρει σε αυτήν, η διαρκής κοινωνική μεταβολή και η υιοθετούμενη για τη ρύθμιση της κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική εργασία συνδιαλέγεται και παρεμβαίνει στη δυναμική σχέση...
Ηλεκτρονική Δικτύωση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Το παρόν άρθρο εστιάζει στις μεθόδους Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών ως μέσο για την αποδοτικότερη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική δικτύωση τους θεωρείται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και ουσιαστική για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη της τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής, σε εναρμόνιση με τους απαιτητικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι απόψεις των συγγραφέων στηρίζονται τόσο σε θεωρητικά μοντέλα, όσο και σε εμπειρικά δεδομένα από αντίστοιχη έρευνα με σκοπό την ανάδειξη των παραγόντων που συνιστούν την επιτυχία της ηλεκτρονικής δικτύωσης. Πρόκειται για ποιοτική περιπτωσιολογική έρευνα που διεξήχθη στηνΝ.Α....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved