Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 68 - Ιανουάριος Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2002

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Επίκαιρες έννοιες, θεωρίες και φαινόμενα, αλλά και θέματα διαχρονικά πραγματεύονται οι συγγραφείς των άρθρων του παρόντος τεύχους. H παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση, με τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, αποτελεί το θέμα του άρθρου του Δρ Γεωργίου Μάρδα, δίνοντας έμφαση στην παγκοσμιοποίηση στην κοινωνική πολιτική. Ο συγγραφέας με κριτική προσέγγιση, επισημαίνει ότι, όποια εκδοχή, αρνητική ή θετική, δεχθούμε ως προς τη σημασία της παγκοσμιοποίησης, το βέβαιο είναι, ότι αυτή δεν τελειώνει ούτε τον άνθρωπο ούτε την ιστορία του, διότι ο άνθρωπος πάντα θα αναζητά την ερμηνευτική του κόσμου και τον αυτοπροσδιορισμό του...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ KAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Συγγραφείς: Μάρδας Γεώργιος
Την παγκοσμιοποίηση, κατ' αρχήν, την προσεγγίζουμε ως μία θεωρία, η οποία αντιμετωπίζει την πολιτική ταυτότητα του σημερινού κόσμου, θεωρώντας αυτόν ως μία μοναδική ανθρώπινη κοινότητα. Με όρους επιστημονικούς, η παγκοσμιοποίηση λαμβάνει υπόψη της τα πολιτικά προβλήματα μέσα από μία παγκόσμια οπτική. Είναι εξάλλου γνωστό, ότι στην πρωτογενή και αρχική της μορφή, η παγκοσμιοποίηση σήμαινε την προσπάθεια ιδιοποίησης της γης από τον άνθρωπο. Αργότερα, με τον καταμερισμό των έργων και την ανάπτυξη του εμπορίου δημιουργήθηκε η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανθρώπων, η οποία σταδιακά εκάλυψε όλο τον κόσμο (X. Διακόπουλος, 2002, σελ. 12-13)
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Συγγραφείς: Μαυρογένη Ελένη
H κύρια υπόθεση των φεμινιστικών θεωριών είναι η γυναικεία καταπίεση. Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τη φύση και τις αιτίες της καταπίεσης αυτής, είναι βασική η αναφορά στην έννοια της «αναπαραγωγής», τόσο της βιολογικής όσο και της κοινωνικής (Mary O'Brien, 1981). Παρ' όλα αυτά, «δεν μπορούμε να αναλύσουμε την έννοια της αναπαραγωγής με βάση τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες διότι αυτές είναι το προϊόν του κυρίαρχου ανδροκεντρικού τρόπου σκέψης» (1981: 23). Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες, τόσο οι Φροϋδικές όσο και οι Λακανικές προσπαθούν να περιγράψουν και να εξηγήσουν πώς οι κοινωνικές διαφορές και η κοινωνική οργάνωση του φύλου παράγονται κι...
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της κοινωνικής ψυχολογίας. Με τον όρο ''κοινωνικές αναπαραστάσεις'' εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσλαμβάνουν την κοινωνική πραγματικότητα και επιδρούν σ' αυτήν. Οι αναπαραστάσεις αυτές είναι απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή, σας σχέσεις που εγκαθιδρύουμε με τους άλλους, στην επικοινωνία και γενικότερα στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιστήμονες έχουν κατά καιρούς μελετήσει το φαινόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, όπως ο Moscovici που μελέτησε την κοινωνική αναπαράσταση της ψυχανάλυσης. Στη συγκεκριμένη μελέτη...
ΣΕΞOΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚOΠOΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤOΜΑ ΜΕ ΝOΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: ΑΠOΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠOΚΡΥΨΗ;
Συγγραφείς: Καρέλλου Ιωάννα
Η σεξουαλική εκμετάλλευση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι ένα πραγματικό γεγονός, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον διεθνή χώρο. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις βασικές συνιστώσες του φαινομένου κάνοντας αναφορά στις δυσκολίες του ορισμού καθώς και της διαδικασίας καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ατόμων με νοητική καθυστέρηση στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των δραστών αλλά και των θυμάτων, δίνοντας έμφαση στους παράγοντες που καθιστούν τα άτομα με νοητική καθυστέρηση ομάδα υψηλού κινδύνου και τον ρόλο που καλείται να παίξει ο κοινωνικός λειτουργός όσον αφορά...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved