Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 6 - Β 1987 - Έτος 1987

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, Στο τεύχος αυτό, αφιερωμένο στην «Αναγκαιότητα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία», δημοσιεύονται εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στην Ημερίδα της 20ης Ιουνίου 1987. Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως τεκμηριώνεται από τις εισηγήσεις, προβάλλει επιτακτικά, καθώς το πρόβλημα  - διαπιστωμένο από όλους - της ποιοτικής υποβάθμισης των σπουδών επηρεάζει την πορεία του επαγγέλματος και την επιστημονική ταυτότητα του κοινωνικού λειτουργού. Έτσι, η Κοινωνική Εργασία, επιστήμη με ιδιαίτερη Κοινωνικοπαιδαγωγική τάση, με μια πολυδιάστατη θέση στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο «συντηρείται» από τις...
Εισήγηση του ΣΚΑΕ προς το Υπουργείο Παιδείας. Το αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας
Η Κοινωνική Εργασία αναγνωρίζεται παγκόσμια από πολλές δεκαετίες σαν η κατ’ εξοχήν εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη που ασχολείται με την πρακτική αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων που δημιουργεί η σύγχρονη βιομηχανική και μεταβιομηχανική κοινωνία. Αποτελεί τη θεσμική έκφραση του ενδιαφέροντος της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των κοινών ανθρώπινων αναγκών
Εισήγηση Δ.Σ. ΣΚΛΕ. Για την εκπαίδευση
Το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ μ’ αυτή την εισήγηση, σκοπό έχει να καταδείξει την ανάγκη της αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη κοινωνική εργασία. Αυτή η ανάγκη έχει άμεση σχέση με το επίπεδο της ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η Ελληνική κοινωνία σήμερα. Οι πολύπλοκες συνθήκες της ζωής και της λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας που προήλθαν από τη τεχνική πρόοδο, την αστυφιλία, την αύξηση των γενικών μορφωτικών αναγκών, την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά., πιέζουν ασφυκτικά για τη διεύρυνση της σφαίρας των «Κοινωνικών υπηρεσιών» του σύγχρονου κράτους. Από την άλλη οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας...
Ιδεολογικές βάσεις της Ανώτατης Παιδείας
Συγγραφείς: Πανούσης Γιάννης
Θα προσπαθήσω να αναπτύξω, όσο γίνεται πιο σύντομα, τις ιδεολογικές βάσεις της Ανώτατης Παιδείας. Υπάρχει κάποιος προβληματισμός γενικά με το κοινωνικό στοιχείο που επικρατεί μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο σήμερα και πόσο αυτό το κοινωνικό στοιχείο είναι δυνατό να διευρυνθεί, να αντέξει, να ενσωματώσει ένα νέο τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών. Η Ανώτατη Παιδεία είναι δεδομένο ότι έχει δύο τουλάχιστον στόχους. Ο πρώτος είναι το να δημιουργήσει πολίτες που να μπορούν να εξετάζουν και να συνειδητοποιούν την κοινωνική σημασία της δράσης τους. Ο δεύτερος είναι να προετοιμάσει μελλοντικούς επιστήμονες να αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές ανάγκες τους,...
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Επιστήμες και Κοινωνική Εργασία
Δύο σκέψεις μου δημιουργήθηκαν όταν πριν από λίγες μέρες ήρθα από την Βοστόνη και πήρα την πρόσκληση για σήμερα. Πρώτον, σκέφθηκα πόσο καλή είναι η πρωτοβουλία του ΣΚΛΕ να οργανώσει το σημερινό Συμπόσιο με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών όπως κάνουν όλοι οι καλοί σύλλογοι. Επαγγελματισμός σημαίνει βασικά την βελτίωση του επαγγέλματος με καλύτερη εκπαίδευση, επιμόρφωση, πληροφοριοδότηση, δημοσιεύσεις, πρακτική εφαρμογή και συνθήκες εργασίας. Δεύτερον, απόρησα ότι το θέμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις κοινωνικές επιστήμες και την Κοινωνική Εργασία αποτελεί επίκαιρο και κεντρικό θέμα ακόμα και το 1987 - ένα θέμα που το...
Η αναγκαιότητα ψυχιατρικών κοινωνικών λειτουργών
Συγγραφείς: Μάνος Νίκος
Λοιπόν, το θέμα που μου είχε ζητηθεί να μιλήσω είναι: «Η αναγκαιότητα ψυχιατρικών Κοινωνικών Λειτουργών» (κλινικών κοινωνικών λειτουργών σήμερα). Σήμερα το θέμα είναι διαμορφωμένο:«Η αναγκαιότητα ειδικευμένων στελεχών στο χώρο της υγείας». Θα λέγαμε το πρώτο ήταν πιο συγκεκριμένο, το δεύτερο είναι λίγο πιο γενικό. Εγώ δα ήθελα να μιλήσω για το πρώτο, βέβαια, γιατί ήξερα ότι αυτό ήταν το θέμα που θα μιλήσω, αλλά δα λέγαμε ότι αν και το δεύτερο είναι πιο γενικό καταλήγει στο ίδιο θέμα. Ίσως δεν θα ήξερε η επιτροπή το πόσο υποστηρίζω τους ψυχιατρικούς κοινωνικούς λειτουργούς ή κλινικούς κοινωνικούς λειτουργούς. Ας αρχίσω έτσι...
Η ανάγκη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία
Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τόσο την Πολιτεία, όσο και τον κλάδο της Κοινωνικής Εργασίας. Το ότι οι οποιεσδήποτε σκέψεις και ενέργειες δεν έχουν καρποφορήσει ακόμη, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και ιδιαίτερα του γεγονότος ότι η Πολιτεία δεν έχει ακόμη ουσιαστικά συνειδητοποιήσει την επιτακτική ανάγκη για Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών, που θα βοηθούσε την κατ’ επανάληψη διακηρυχθείσα θέση της για την πραγματοποίηση του Κράτους Πρόνοιας. Πιστεύω, ότι η ίδρυση μιας Πανεπιστημιακής Σχολής, μιας οποιοσδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής,...
Βασικές παράμετροι προσδιορισμού της Παιδείας
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Με το άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των βασικών παραμέτρων για τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων μιας Εθνικής Παιδείας χωρίς να έχει την απαίτηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης. Εδώ θίγονται ορισμένες μόνο πτυχές των πολύπλοκων και βασικών παραμέτρων αυτού του θέματος με στόχο τον προβληματισμό και την παραπέρα εξειδίκευση τον τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι ενότητες του κειμένου δεν είναι αξιολογικά ιεραρχημένες και έχουν μια κάποια «αυτοτέλεια» έτσι ώστε να είναι δυνατή μια «ουσιαστικότερη» ανάλυση της κάθε ενότητας από τον αναγνώστη ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τους προβληματισμούς...
Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των μαθητών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια σειρά μέθοδοι για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας έχουν επεξεργαστεί και εξακολουθούν να επεξεργάζονται. Η σωστή επιλογή και ο σωστός συνδυασμός των μεθόδων αυτών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα της διδασκαλίας. Στη σύγχρονη εποχή, εποχή της επιστημονικής επανάστασης, αυξάνονται σημαντικά οι απαιτήσεις για την μόρφωση του ανθρώπου. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας έχει σημασία όχι μόνο για τους μαθητές και τους δασκάλους, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Η διδακτική σαν κλάδος της παιδαγωγικής εξετάζει το πολυσύνθετο προτσές της διδασκαλίας και...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved