Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 9 - Τεύχος [9-10] Ιανουάριος - Ιούνιος - Έτος 1988

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, Με αρκετή καθυστέρηση, είναι αλήθεια, σας στέλνουμε σήμερα το διπλό τεύχος του περιοδικού Κοινωνική Εργασία που καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο. Η καθυστέρηση της έκδοσής του οφείλεται σε λόγους οικονομικούς. Όπως γνωρίζετε, το περιοδικό μας έχει συγκεκριμένους και φανερούς οικονομικούς πόρους: εσάς τους αναγνώστες του. Η καθυστέρηση στις ανανεώσεις των συνδρομών σημαντικού αριθμού αναγνωστών ήταν αιτία της οικονομικής δυσπραγίας. Ελπίζουμε ότι και με την βοήθεια όλων σας δε θα υπάρξει παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον. Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει κανονικά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Η Συντακτική...
Ιατροκοινωνική εργασία
Η Ιατρική Κοινωνική Εργασία είναι η πιο παλιά και πιο σαφής δευτερογενής κοινωνική υπηρεσία. Η κύρια διάκρισή της είναι η συνεργασία με το γιατρό και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και ο σκοπός και η μέθοδος θεραπείας. Είναι πλέον παραδεκτό ότι η ψυχιατρική αποτελεί ένα διαπεραστικό παράγοντα σε κάθε μορφή διαταραχής της υγείας και παροχής βοήθειας. Η ιατρική σταδιακά επηρεάστηκε από την ψυχιατρική σε σημείο ώστε όχι μόνο η ψυχοπαθολογία αλλά και η κατανόηση της προσωπικότητας και των συναισθηματικών αντιδράσεων να αποτελεί μέρος της γενικής ιατρικής.
Γυναίκα και Υγεία: Η επίδραση της Εργασίας, οικιακής απασχόλησης και ανεργίας στην υγεία της γυναίκας
Συγγραφείς: Σώκου Κατερίνα
Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει την εποχή μας και παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για την εργαζόμενη Ελληνίδα που η θέση της στην αγορά εργασίας είναι υποβαθμισμένη σε σύγκριση με αυτή του άνδρα τόσο σε σχέση με την αμοιβή της όσο και με τη θέση και εξέλιξή της. Στη συνέχεια το κείμενο αναφέρεται σε ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες και εξετάζουν την υγεία της εργαζόμενης, της απασχολούμενης με τα οικιακά και της άνεργης γυναίκας. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι...
Η επίδραση της ηλεκτρονικής επανάστασης στην κοινωνική ζωή
Ζούμε σε μια εποχή συνεχών αμφισβητήσεων και κοινωνικών αλλαγών. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν τον άνθρωπο και την κοινωνία σ' όλα τα επίπεδα οργάνωσης και ιεραρχίας. Πολλά λέγονται και γράφονται από τον ημερήσιο τύπο έως πολύ εξειδικευμένα συνέδρια μικρό και μακρο-κοινωνιολογίας. Στο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται μια προσέγγιση του τεράστιου ζητήματος της ηλεκτρονικής επανάστασης και των επιπτώσεων στην κοινωνική οργάνωση και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ζούμε την εποχή της ηλεκτρονικής επανάστασης, της επανάστασης της πληροφορίας και αυτή η επανάσταση επηρεάζει την κοινωνική οργάνωση. Η ανθρώπινη κοινωνία πέρασε από διάφορα στάδια...
Η χρησιμοποίηση του πειραματικού μοντέλου στην αξιολόγηση προγραμμάτων κοιν. εργασίας με Κοινότητα
Συγγραφείς: Δρίτσας Ιωάννης
Το άρθρο αυτό με την αναφορά του σε αντιπροσωπευτικούς και μόνο προβληματισμούς, σχετιζόμενους μ’ ένα από τα πιο αξιόπιστα μοντέλα Αξιολόγησης, σκοπό έχει να ενθαρρύνει την επανεξέταση μιας μάλλον παραμελημένης διάστασης της Κοινοτικής Εργασίας, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν χρησιμοποιείται σε προγράμματα με τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Φυσικά προϋποτίθεται κάποια σχετική γνώση και ενημέρωση σε θέματα αναφερόμενα στους σκοπούς και τις τεχνικές της αξιολόγησης γενικότερα, μια και η λεπτομερής εξήγηση των χρησιμοποιουμένων όρων θα ξέφευγε από τους σκοπούς του συγγραφέα. Ομοίως, η παράλειψη γενικότερων...
Οι ανάγκες των παιδιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικογένειας και της κοινωνίας του σήμερα
Θα προσπαθήσω σ' αυτή την εισήγηση να περιγράψω περιληπτικά τις βασικές ανάγκες των παιδιών. Θ’ αναφερθώ στη συνέχεια σε μερικές από τις χαρακτηριστικές αλλαγές που επήλθαν ή επέρχονται στην εποχή μας, τόσο στον παγκόσμιο, όσο και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο και θα προσπαθήσω με δύο λόγια να επισημάνω τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών των παιδιών. Θα κλείσω προτείνοντας μερικές κατευθύνσεις και μέτρα, σαν μια εισαγωγή στις εμπεριστατωμένες προτάσεις που θ’ ακουστούν αμέσως μετά από μένα στο στρογγυλό τραπέζι που ακολουθεί. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι δικές μου προτάσεις δεν...
Το άτομο και η αναπηρία του
Συγγραφείς: Σεισίδου Καίτη
Πάντα πίστευα και πιστεύω πως οι καλύτεροι πρεσβευτές στα θέματα των αναπήρων είναι οι ίδιοι οι ανάπηροι. Εκφράζοντας τις απόψεις μου, ξέρω πως απευθύνομαι σε ανθρώπους, που μακροχρόνια συνεργάζονται μεταξύ τους, για να βοηθήσουν κάποιον άλλον, τον ανάπηρο, μπορεί μαζί και τον γονιό του... Αυτή, την άλλη πλευρά θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω, όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου πια... Και χωρίς πάντα να το θέλω, θα σκέπτομαι πως απευθύνομαι σε "θεραπευτές”. Είναι δύσκολο να αναφέρεσαι σ’ ένα θέμα, που για σένα έχει τον πολύ προσωπικό του χαρακτήρα... Και γίνεται περισσότερο επώδυνο να μιλάς γι' αυτά τα θέματα, όταν σαν ενήλικος πια, με την αναπηρία...
Αλληλοαποδοχή ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες "αναπήρων" και κοινωνίας
Οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους έχουν δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στο θέμα της ορολογίας που χρησιμοποιείται για να κατονομάσει ή να χαρακτηρίσει τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες (ανάπηρα άτομα), ή να προσδιορίσει τις επιμέρους κατηγορίες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο νόμος 1143/81 που αναφέρεται στην ειδική αγωγή και χρησιμοποιεί τον όρο "άτομα αποκλείνοντα" εκ του φυσιολογικού. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται και πρέπει να απορριφθούν είναι "ειδικά άτομα", "άτομα με ειδικά προβλήματα" και "μειονεκτικά άτομα". Σ’ αυτή την εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση του θέματος από τη μεριά της δημιουργίας μιας νέας...
Η μετανάστευση και η επίδρασή της στην ανθρώπινη συμπεριφορά
Η εισήγηση αυτή παρουσιάσθηκε στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα στις 2-7 Νοεμβρίου 1987 με θέμα: ’’Κοινωνική Αλλαγή και η επίδρασή της στην Ανθρώπινη συμπεριφορά” Η Μετανάστευση, μια ζωντανή πραγματικότητα για την χώρα μας τα τελευταία 100 χρόνια περίπου αφορά έμμεσα ή άμεσα κάθε 2ο ή 3ο Έλληνα. Στην καθημερινή πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας η Μετανάστευση είναι ένα θέμα που απασχολεί τους συναδέλφους πιεστικά πολλές φορές, με διάφορες μορφές όπως π.χ. η κοινωνική - επαγγελματική επανένταξη των Παλιννοστούντων, ή τα προβλήματα ταυτότητας, και σχολικής - επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών της...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved