Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 26 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1992

Εισαγωγικό σχόλιο
Φίλοι Αναγνώστες, Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο σε μια σημαντική επιστημονική προσπάθεια των συναδέλφων που προσφέρουν υπηρεσίες στην περιφέρεια της χώρας μας και συγκεκριμένα του Τοπικού Τμήματος Κοινωνικών Λειτουργών Θεσσαλονίκης του ΣΚΛΕ. Το θέμα του επιστημονικού προβληματισμού της ημερίδας που έγινε, στις 17 Μαΐου 1991, ήταν “Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία για Πρόσφυγες και Παλιννοστούντες - προβλήματα και προοπτικές”. Οι εργασίες αυτής της πρωτοβουλίας υπήρξαν οργανωτικά επιτυχείς και επιστημονικά πολύτιμες, γι' αυτό εκτιμήθηκε ότι η παρουσίαση των εισηγήσεων μέσα από το περιοδικό μας θα μεγιστοποιήσει την προσφορά...
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στα πλαίσια της σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων: Γενική θεώρηση
'Όταν η Ελεονώρα Ρούσβελτ έλαβε το 1947 ίο Βραβείο Nansen για την προσφορά της στο ζήτημα των προσφυγών στην μεταπολεμική Ευρώπη είπε “ότι αισθανόταν κατάθλιψη από το γεγονός ότι υπήρχαν ακόμη σε στρατόπεδα 70.000 πρόσφυγες”2. Η ίδια, μαζί με άλλους ανθρωπιστές της εποχής της, έβλεπαν τους πρόσφυγες ως ένα προσωρινό φαινόμενο που προκλήθηκε από τους δυο παγκόσμιους πολέμους, ένα φαινόμενο που θα μπορούσε να εκλείψει με καλή θέληση και κατάλληλη Βοήθεια εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας. Σήμερα, ωστόσο, 44 χρόνια μετά, βρίσκουμε περισσότερους πρόσφυγες παρά ποτέ και το πρόβλημα των προσφύγων να έχει εξελιχθεί σ’ ένα μόνιμο ζήτημα που απασχολεί...
Ρατσισμός και Ξενοφοβία: Ομάδα Πρωτοβουλίας κατά τον Ρατσισμό. BRANSCHWEIG Γερμανίας
Συγγραφείς: Rollhauser Joachim
Το θέμα μας είναι πολύπλευρο. Γι’ αυτό μπορώ μόνο να σας δώσω μερικό παραδείγματα και να κάνω ορισμένες υποθέσεις. 1. Ο Ρατσισμός όπως τον αντιλαμβάνεται σήμερα η πολιτική επιστήμη δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της ράτσας ή του γένους των ζώων. Βιολογικά οι ράτσες διακρίνονται με Βάση διαφορετικά γενετικά στοιχεία. Απ’ αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι: “Οι γενετικές διαφορές μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή δεν φθάνουν κάτω από το δέρμα”. 95% των γενετικών στοιχείων είναι ταυτόσημα. Επιστημονικά σ’ αυτό το σύνολο που ονομάζεται ανθρωπότητα υπάρχει μόνο μία ράτσα. Ο Ρατσισμός είναι μια κοινωνική πράξη. Μ’ αυτή την πράξη...
Τα προβλήματα των διαπολιτισμικών γάμων
Συγγραφείς: Τσιάντη Βάσω
Είναι γεγονός όχι οι διαπολιτισμικές οικογένειες διαφέρουν από τις μονοπολιτισμικές από πολλές απόψεις. Η διαφορετική γλώσσα, τα διαφορετικά ήθη και έθιμα, ο διαφορετικός τρόπος που μεγάλωσαν οι γονείς, η διαφορετική θρησκεία, η διαφορετική κουλτούρα που υπάρχει, είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τις διαπολιτισμικές οικογένειες να ξεχωρίζουν. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι πηγή μεγάλης ικανοποίησης, εμπλουτισμού, τόσο συναισθηματικού όσο και πολιτισμικού για τα μέλη αυτών των οικογενειών. Και πράγματι Βλέπουμε πολλές τέτοιες οικογένειες να ζουν χωρίς προβλήματα, όπου ο ένας σύζυγος σέβεται τις διαφορές του άλλου, υπάρχει...
Κοινωνική Υπηρεσία Προσφύγων Ιδρύματος Κοιν. Εργασίας. Το πρόγραμμα για τις μονογονεϊκές οικογένειες
Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) είναι κοινωφελής Οργανισμός Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας (ΝΠΙΔ) και λειτουργεί από το 1967, παρέχοντας ποικιλία πρωτοτύπων προγραμμάτων στην Κοινωνική Πρόνοια, στην Κοινοτική Ανάπτυξη και στην Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρίες. Η Κοινωνική Υπηρεσία Προσφύγων - Υπηρεσίες και Παροχές Για πρώτη φορά στην χώρα μας, ίο 1983 σχεδιάσθηκε και λειτούργησε από το ΙΚΕ μια Κοινωνική Υπηρεσία για πρόσφυγες και τις οικογένειες τους, ύστερα από πρόταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - Τοπικό Τμήμα Ελλάδας. Οι πρόσφυγες του ΟΗΕ στην Ελλάδα, προέρχονται από ποικιλία κρατών, πολιτισμών,...
Κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση των προσφύγων και παλιννοστούντων στην Ελλάδα
Συγγραφείς: Τριχοπούλου Άννα
Α. Το φαινόμενο μετακίνησης των ανθρώπων από κράτος σε κρότος στον 20ο αιώνα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων εγκαταλείπουν τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι για να εγκατασταθούν σε μία ξένη χώρα. Σήμερα, στα τέλη του 20ου αιώνα το φαινόμενο συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς και με νέες μορφές. Χαρακτηριστική είναι η μαζική μετακίνηση πληθυσμού από τις ανατολικές χώρες στις χώρες της Ε.Ο.Κ. Η διευκρίνιση των όρων μετανάστευση, παλιννόστηση, πρόσφυγες κ.λπ. πιστεύω ότι μπορεί να διευκολύνει τη συζήτηση και να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων της ιδιαίτερης πληθυσμιακής κατηγορίας των προσφύγων και...
Κοινωνικές Υπηρεσίες της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας - Ελληνικός Κλάδος στο κέντρο Περίθαλψης Αλλοδαπών πολιτικών προσφύγων Λαυρίου
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο και τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 που αναφέρεται στα θέματα των Πολιτικών Προσφύγων ο όρος πρόσφυγας, χαρακτηρίζει κάθε άτομο που για λόγους ρατσιστικούς, φυλής, θρησκευτικούς, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή και πολιτικούς, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την χώρα του ζητώντας άσυλο σε μια και μοναδική χώρα που προσφέρεται αρχικά να τον περιθάλψει ενώ αργότερα, σύμφωνα με τα Διεθνή κριτήρια, η ίδια αυτή χώρα θα καθορίσει ή και θα απορρίψει την ιδιότητα του πρόσφυγα με την έγκριση ή άρνηση πολιτικού ασύλου. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ που βρίσκεται στην πόλη του Λαυρίου σχεδόν μισό αιώνα, φιλοξενεί στις...
Παροχές σε Πρόσφυγες
Συγγραφείς: Πανέρα Ελπίδα
Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας Ένα καθολικό φαινόμενο που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει στις ημέρες μας καθώς τελειώνει αυτός ο αιώνας, είναι αυτό των Μεταναστευτικών ρευμάτων, ένα φαινόμενο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τις Διοικήσεις των Κρατών κυρίως των χωρών υποδοχής για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής που αναγκαστικά θα χρειασθεί να κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα Μεταναστευτικά ρεύματα, σε ότι αφορά Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές διαστάσεις. Η Μετανάστευση δεν είναι ένα φαινόμενο που προέκυψε μόνο στις ημέρες μας αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι παίρνει άλλες διαστάσεις. Η χώρα μας από διάφορα...
Προβληματισμοί και προοπτικές για κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία σε σχέση με πρόσφυγες και παλιννοστούντες
Τον τελευταίο καιρό η χώρα μας κατακλύζεται από πληθυσμιακές ομάδες που ε'χουν στόχο την καλύτερη διαβίωση και ένα καλύτερο αύριο. Αυτές οι ομάδες είναι πρόσφυγες είτε παλιννοστούντες. Πρόσφυγες με διαφορετικά ήθη και έθιμα προερχόμενοι από διάφορες χώρες απ’ όπου φεύγουν για ποικίλους λόγους (πολιτικοί πρόσφυγες, μετανάστες κ.λ.π.). Παλιννοστούντες, ομοεθνείς, με κοινές ρίζες που η επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη ήταν το όραμά τους. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι η πληθυσμιακή αυτή εισροή στη χώρα διαταράσσει την ισορροπία της υπάρχουσας κοινωνικής συνοχής, δημιουργεί κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικούς...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved