Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 56 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 1999

Απόψεις εργοδοτών της πόλεως του Ηρακλείου για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Μέχρι τώρα π προσφορά εργασίας για τα άτομα με νοητική δυσχέρεια σημειώνεται ως πιθανή γι' αυτούς που έχουν περισσότερες ικανότητες και συναγωνισμό, και που χρειάζονται Λίγο ή και καθόλου υποστήριξη να βρουν ή να παραμείνουν σε μια εργασία. Η παραπάνω κατάσταση είχε οδηγήσει αρκετές χώρες του κόσμου στο να ακολουθήσουν το μοντέλο της προστατευμένης εργασίας, ένα μοντέλο που έφερε στο προσκήνιο πολλά προβλήματα. Την τελευταία δεκαετία άρχισε να παρουσιάζεται, έντονα πλέον, η ανάγκη υλοποίησης του μοντέλου της υποστηριζόμενης εργασίας. Είναι πλέον τώρα απόλυτα αποδεκτό ότι πάρα πολλά άτομα που εθεωρούντο μέχρι πρότινος ανίκανα για εργασία,...
Οι στάσεις του προσωπικού προς τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση: Διαπολιτισμική έρευνα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία
Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσης μελέτης* ήταν να εξετάσει τις στάσεις των εργαζομένων σε κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης προς τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Ένα ερωτηματολόγιο στάσεων σε 8 ομάδες ερωτήσεων που αφορούσαν διάφορες πλευρές της ανθρώπινης σεξουαλικότητας διανεμήθηκε σε δύο ομάδες εργαζομένων και ομάδες μελών του γενικού κοινού των δύο χωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και Βρετανών όσο αφορά στίς στάσεις προς τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού ή μεταξύ του συνόλου των...
Συγκριτική μελέτη πληθυσμού παλιννοστούντων χρηστών ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας
Το φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμού από την πατρίδα του σε ξένη χώρα (μετανάστευση) για οικονομικούς κυρίως λόγους, χαρακτηρίζει τον 20ό αιώνα. Στην εθελοντική μετανάστευση κύρια αιτία είναι οικονομικοί λόγοι. Το ρεύμα της μετανάστευσης κινείται από τις φτωχές στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες (π.χ. Έλληνες στη Δυτική Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Σουηδία) . Στην αναγκαστική μετανάστευση κύρια αιτία είναι κοινωνικοπολιτικοί λόγοι (π.χ. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στις ανατολικές χώρες). Η επιστροφή των εθελοντικά και αναγκαστικά μεταναστών (παλιννόστηση, επαναπατρισμός, επιστροφή στον τόπο που γεννήθηκαν) (1), άρχισε στη δεκαετία 1970-1980 και...
Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Διδυμοτείχου. Απολογισμός ετήσιας λειτουργίας
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη φιλοσοφία, στον τρόπο λειτουργίας και στα αποτελέσματα της ενασχόλησής μου κατά τη διάρκεια ενός χρόνου λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο Διδυμοτείχου. Η ανάγκη της δημοσίευσης αυτού του άρθρου έγινε έκδηλη επειδή πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο Δήμο, για να παρατεθεί ο τρόπος εργασίας της συγκεκριμένης ομάδας και να αντιπαραβληθεί με τις αντίστοιχες ομάδες άλλων Δήμων με σκοπό να συντεθεί ένα πρότυπο παρέμβασης στο σπίτι του ηλικιωμένου προσαρμοσμένο στα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα. Την ομάδα αποτελούν εκτός από τον συγγραφέα του άρθρου, η νοσηλεύτρια κ. Μηδιουρα Βασιλική...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved