Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 58 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 2000

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών έχει μετατραπεί, από τη δεκαετία του ‘80, σε χώρα υποδοχής μεταναστών καθώς και προσφυγών και η ελληνική κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει πλέον τις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένο σε θέματα που αφορούν μετανάστες στη χώρα μας, καθώς και στην αναγκαιότητα εισαγωγής της διαπολιτισμικής αγωγής στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι για λόγους δεοντολογικούς και όχι μόνον, πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς συμπαραστάτες των αδύναμων πληθυσμιακά ομάδων και συνεπώς των...
Οι στάσεις των Ελλήνων γονέων απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης και το επίπεδο αυτοεκτίμησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς
Η εργασία αυτή διερευνά τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στο φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης στη χώρα μας και την επίδραση των στάσεων αυτών στη διαμόρφωση του επίπεδου αυτοεκτίμησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Η ερευνά πραγματοποιήθηκε σε επτά παιδικούς σταθμούς της Αθήνας με τη συμμετοχή 104 παιδιών Ελλήνων, 42 παιδιών μεταναστών, των μητέρων τους και των παιδαγωγών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 73,5% των Ελληνίδων μητέρων του δείγματος έχει αρνητική άποψη για το φαινόμενο της μετανάστευσης στη χώρα μας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμπεριφέρονται απορριπτικά στους μετανάστες και στα παιδιά τους και οι σχέσεις τους...
Η προσφυγική οικογένεια στην Ελλάδα: Τα χαρακτηριστικά και η προσαρμογή της
Συγγραφείς: Γιαννακού Τέσσυ
Περιγραφή των χαρακτηριστικών της προσφυγικής οικογένειας, καθώς και των πηγών stress που Βιώνουν. Επίσης περιγράφονται οι πλευρές προσαρμογής της στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Γίνεται αναφορά στα χρονικά στάδια της προσαρμογής και τέλος στις μορφές της προσφυγικής οικογένειας (ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες) και το επίπεδο βοήθειας στην κάθε μία.
Η αναγκαιότητα εισαγωγής της διαπολιτισμικής αγωγής στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 πολλοί επιστήμονες είχαν επισημάνει την ανυπαρξία μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και τους κινδύνους που συνεπάγεται η κατάσταση αυτή (Έμκε-Πουλοπούλου 1986, Δαμανάκης 1987, Μουσούρου 1991, Ζωγράφου 1991). Η μετατροπή της Ελλάδας από παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής μεταναστών τη δεκαετία του ’80 δημιούργησε τα πρώτα ερωτήματα για το κατά πόσο ο ελληνικός λαός είναι προετοιμασμένος να συμβιώσει με άλλους πολιτισμούς. Η μαζική εισροή μεταναστών από τις Βαλκανικές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες δημιούργησε στην ελληνική κοινωνία ένα κλίμα ξενοφοβίας.
Η Εργασία για τα Προνοιακά Δικαιώματα (Welfare Rights Work) ως Τμήμα Πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας
Η εργασία για τα προνοιακά δικαιώματα έχει πια σχεδόν τριάντα χρόνια εξέλιξης. Αρχικά άρχισε να αναπτύσσεται ως αυτόνομη εργασία και από τη δεκαετία του 1970 έγιναν προσπάθειες να ενσωματωθεί στην Κοινωνική Εργασία. Ακόμα και σήμερα όμως, το μεγαλύτερο μέρος της Εργασίας για τα Προνοιακά Δικαιώματα (ΕΠΔ) είναι το αντικείμενο ειδικών επαγγελματιών (Welfare Rights Workers) παρά των κοινωνικών λειτουργών. Στο παρακάτω άρθρο θα αναφερθεί η ιστορική εξέλιξη της ΕΠΔ, οι ιδεοπολιτικές επιρροές της και τέλος θα σκιαγραφηθεί η μεθοδολογία της ως μέρος της κοινωνικής εργασίας.
Η Τηλεφωνική Γραμμή Προσφύγων του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Συγγραφείς: Αντωνίου Όλγα
Η Τηλεφωνική Γραμμή Προσφύγων λειτουργεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων” του ΕΕΣ. Σκοπός της είναι η άμεση εξυπηρέτηση των προσφύγων που χρειάζονται πληροφόρηση ή κατευθύνσεις (στη μητρική γλώσσα), ψυχολογική υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσης ή σύνδεση και διαμεσολάβηση σε φορείς και υπηρεσίες. Τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι πρόσφυγες που μιλούν συνολικά περισσότερες από 8 γλώσσες, απαντούν στις κλήσεις και συνεργάζονται στενά με την κοινωνική υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου είχαν γίνει 200 κλήσεις, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν και...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved