Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 62 - Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος - Έτος 2001

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Αγαπητοί Αναγνώστες, Η κοινωνική και ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνει τη δυνατότητα Βαθύτερης προσέγγισης, μέσα από τους επιστημονικούς χώρους, με Βάση την εννοιολογική θεώρηση και την κοινωνικο-ιστορική τους εξέλιξη και τυπολογία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο του αναπλ. Καθηγητή Β. Βουϊδάσκη. Παράλληλα, στο τεύχος αυτό, επισημαίνονται οι αρχές και οι πρακτικές συμβουλευτικής με εθνικές μειονότητες μέσα από τον όρο της διαφορετικότητας, στο άρθρο της Μ. Βουλγαρίδου. Η προκατάληψη, οι επιδράσεις του εξωτερικού συστήματος στην πολιτισμική έκφραση της εθνικής μειονότητας, η επίδραση της εθνικής διαφορετικότητας στην...
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσπάθεια μιας κοινωνιολογικής προσέγγισης
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επίτευγμα των τριών τελευταίων αιώνων της ανθρώπινης ιστορίας. Κατοχυρώθηκαν θεσμοθετικά για πρώτη φορά με τις δυο ομώνυμες διακηρύξεις της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης. Την κοινωνικο-ιστορική τους εξέλιξη χαρακτηρίζουν τρεις εννοιολογικές φάσεις: α. Τα ατομικά δικαιώματα με τις προσωπικές ελευθερίες (αρνητικής θέσης Stahls negativus), β. Τα συμμετοχικά πολιτικά δικαιώματα (ενεργητικής θέσης - Status activus) και γ. Τα κοινωνικά δικαιώματα. Από ιδεολογικής και κοσμοθεωριακής άποψης μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989, διακρίνονται σε δυο τυπολογίες: α) εκείνη που κυριαρχεί στις καπιταλιστικές κοινωνίες...
Διαφορετικότητα χωρίς προκατάληψη. (Επισημάνσεις στη συμβουλευτική με εθνικές μειονότητες)
Αντίθετα από άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές της τελευταίας δεκαετίας δεν υφίστατο ουσιαστικά θέμα προκατάληψης έναντι εθνικών μειονοτήτων και της επιρροής της στην καθ’ ημέραν πράξη της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχικής υγείας. Η εθνική ομοιογένεια και η μικρή και τοπικά προσδιορισμένη παρουσία μειονοτικών ομάδων (Τσιγγάνοι, Πομάκοι, κ.λ.π.) δεν διαφοροποιούσαν ουσιαστικά την εικόνα των προσερχόμενων στις υπηρεσίες αυτές. Σήμερα ο επαγγελματίας στον χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής φροντίδας καλείται να συνεργαστεί με οικογένειες διαφορετικής θρησκείας, διαφορετικής εθνικής ταυτότητας και...
Το Σχολείο για όλους με όλους
Συγγραφείς: Χαρούπιας Α.
Εισαγωγικά Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη χώρα μας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία διαρκή διαδικασία κριτικής αποτίμησης της προσφοράς της και μιας εμφανούς αγωνίας για την προετοιμασία της αλλαγής. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει τροποποιήσει τον τρόπο σκέψεως και τις αντιδράσεις των ανθρώπων θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, ώστε να διαφυλάξουμε την «τιμή» των λέξεων δίνοντας τους ουσιαστικό περιεχόμενο τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στο υπαρκτό σχολείο.
Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Η εμπειρία της Κοινωνικής Υπηρεσίας των Γιατρών του Κόσμου
Η παρουσία των αλλοδαπών στη σύγχρονη Ελλάδα απασχολεί έντονα την κοινωνία και πολλές φορές την οδηγεί σε διχασμό. Οι ίδιοι όμως οι πολυάριθμοι πρόσφυγες και μετανάστες βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα της επιβίωσης. Η Ελλάδα πλέον αποτελεί χώρα προορισμού μεταναστών και προσφύγων, είναι όμως παράλληλα μια χώρα χωρίς συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική και χωρίς οργανωμένους θεσμούς υποδοχής των ανθρώπων αυτών. Μια χώρα που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον ανθρωπισμό και την ξενοφοβία. Οι κοινωνικοί λειτουργοί προσπαθούν με όπλο τη γνώση και τη δεοντολογία να υποκαταστήσουν την απουσία του επίσημου κράτους μέσα από οργανώσεις και φορείς. Το...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved