Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 34 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1994

Εισαγωγικό Σχόλιο Συντακτικής Επιτροπής
Αγαπητοί Αναγνώστες, Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε τις περισσότερες από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα με θέμα “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Εργασία” που πραγματοποιήθηκε την 15η Απριλίου 1994, στην Αίθουσα του Ιδρύματος Γουλανδρή - Χορν στην Πλάκα. Η Ημερίδα οργανώθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και την παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων Πρόνοιας, Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται σε διάφορες Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελλάδας και σπουδαστές των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας. Στόχος: η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Κοινωνικών Λειτουργών σε θέματα...
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Μια πρώτη προσέγγιση
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας και την παρουσία σας εδώ σήμερα. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣΚΛΕ που δημιουργήθηκε πρόσφατα, αποφάσισε να οργανώσει την ημερίδα αυτή σε μια προσπάθεια προσέγγισης του μεγάλου και ευαίσθητου θέματος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να προσθέσει κάτι στον τεράστιο προβληματισμό για το θέμα όχι από ακαδημαϊκής θεωρητικής σκοπιάς αλλά να αναζητήσει νέες μορφές δράσης με ιδιαίτερη αναφορά στον ενεργό και δύσκολο ρόλο των κοινών, λειτουργών μέσα από την μεθοδολογία της επιστήμης τους. Το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ συγκρότησε την...
Κοινωνικό Δικαιώματα και Κοινωνική Εργασία - Συγκλίνουσες αρχές και επιδιώξεις
Συγγραφείς: Βάγια Χριστίνα
Δεν είναι πρόθεση μου να εξετάσω το θέμα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και της παραβίασής τους από νομική ή συνταγματική σκοπιά. Δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις για μια νομική τεκμηρίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως γνωστόν είναι μια από τις περισσότερο αμφισβητούμενες νομικές έννοιες. Υπάρχει βέβαια η γνωστή τριμερής ταξινόμηση: ατομικό δικαίωμα - πολιτικό δικαίωμα - κοινωνικό δικαίωμα. Τα δύο τελευταία περιλαμβάνουν την αξίωση μιας ενεργητικής συμμετοχής στα κοινά και μιας ωφέλιμης "παροχής" προς το άτομο. Πέραν όμως από τις συστηματικές αυτές ταξινομήσεις είναι γεγονός, οτι οι τρεις κατηγορίες αλληλοκαλύπτονται και...
Δικαιώματα κρατουμένων
Η στέρηση της ελευθερίας, ως ποινική κύρωση, αναπτύχθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο όλο και περισσότερο ακριβής προσδιορισμός των σκοπών της φυλάκισης, η ποικιλία των σωφρονιστικών συστημάτων, καθώς και η δημοσιότητα των μειονεκτημάτων της, συνέβαλαν στο να τονισθούν ιδιαίτερα οι συνθήκες διαβίωσης του κρατουμένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε στο πεδίο της επιστήμης σιγά-σιγά η έννοια των “δικαιωμάτων” του κρατουμένου. Η επέκταση της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο δίνει στη συνέχεια σ’ αυτή την έννοια των δικαιωμάτων του κρατουμένου μια νέα και συγχρόνως ευρύτερη διάσταση. Πολλά διεθνή...
Δικαιώματα ψυχασθενών
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Κίνησης για τα Δικαιώματα των Ψυχασθενών, την Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας, για την πρόσκληση της συμμετοχής μας στο τόσο καυτό και επίκαιρο θέμα των “Ανθρώπινων Δικαιωμάτων”, το οποίο μας αφορά άμεσα ως Κίνηση για τα Δικαιώματα των Ψυχασθενών. Γίνεται πολύ συζήτηση τελευταία στους κύκλους των επιστημόνων και ευρύτερα, για τους ψυχικά πάσχοντες, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τον τρόπο που οι ισχύουσες σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις τους προστατεύουν ή κατ’ άλλους τους περισσότερους - τα καταστρατηγούν. Εμείς, ως Κίνηση, στα 14 χρόνια λειτουργίας, έχουμε ασχοληθεί επισταμένως με την...
Δικαιώματα αναπήρων
Το δικαίωμα της ζωής είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος ζει, σκέπτεται και υπάρχει δημιουργεί αυτομάτως υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Σε καμιά περίπτωση φιλοσοφικά τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν είχαν σαν κριτήριο την αρτιμέλεια τους, την όραση ή την ακοή τους. Καταχτήθηκαν και ορίστηκαν με μοναδικό κριτήριο την ίδια τη ζωή. Στις οργανωμένες κοινωνίες η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη ν’ αναγνωρίζει νομοθετικά αλλά και ουσιαστικά τα Δικαιώματα των ατόμων πολιτών της. Πέρα όμως από τα στενά γεωγραφικά όρια της κάθε πολιτείας υπάρχει ο άνθρωπος σαν ον που δε διαφέρει υπαρξιακά και έτσι γενικεύεται και η καταγραφή των Δικαιωμάτων...
Δικαιώματα προσφυγών
Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης του 1951,“ οι πρόσφυγες είναι άτομα που εξαναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Δεν μπορούν δε να επιστρέφουν στη χώρα τους γιατί κινδυνεύει η ζωή και η ελευθερία τους”. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα δύο κατηγορίες προσφύγων και είναι: αυτοί που έχουν αναγνωρισθεί από τις Ελληνικές αρχές και ονομάζονται υπό συνθήκη πρόσφυγες και εκείνοι που είναι υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και θεωρούνται πρόσφυγες υπό...
Δικαιώματα ηλικιωμένων
Το γήρας είναι η κατάσταση της φυσιολογικής φθοράς των σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων και τεκμαίρεται με τη συμπλήρωση ενός ορίου ηλικίας ή παραμονής σε συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θεμελιώνει συχνά συνταξιοδοτικό δικαίωμα που αντιστοιχεί στην κάλυψη του γήρατος. Το πώς αντιμετωπίζεται η διαδικασία της γήρανσης από το άτομο, εξαρτάται από σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή του από την παιδική ηλικία. Ο Freud είπε ότι: “το παιδί είναι ο πατέρας του ενήλικα”. Ο τρόπος που ζήσαμε σαν παιδιά επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που ζούμε σαν ενήλικες”. Ο τρόπος...
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από πλευράς Ερυθρού Σταυρού
Συγγραφείς: Πεσμαζόγλου Ι.Μ.
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μία έννοια που υπήρχε στη Διεθνή γλώσσα πριν από πολλές δεκαετίες, αλλά χρειάσθηκαν άλλες τόσες δια να υιοθετηθούν στη Διεθνή ορολογία και κυρίως να λάβουν μία συγκεκριμένη κάλυψη υπό τη μορφή μίας Διεθνούς Συμβάσεως η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το έτος 1948. Τότε κωδικοποιήθηκαν ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες αργότερα αποτέλεσαν τη Βάση για περιφερειακά Σύμφωνα στην Ευρώπη, τις Αμερικές, την Ασία και την Αφρική. Έναυσμα δια την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασφαλώς έδωσαν τα κακουργήματα και οι φρικαλεότητες οι οποίες έγιναν είς την ναζιστική Γερμανία αλλά και αλλαχού. Ο Κόσμος...
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με αναστολή
Η Υπάτη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι ο 1 στους 135 κατοίκους από τα 5,5 δισεκατομμύρια κατοίκων της γης, έχει εξαναγκαστεί σε φυγή. Η αιτία γί αυτό είναι οι ποικίλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατάσταση μειονοτήτων, οι εσωτερικές συγκρούσεις, οι διώξεις, ο πόλεμος. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε αναστολή; Αν ο λόγος φυγής τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες τους δηλ. η πείνα, η ανεργία, ο ρατσισμός, οι φυλετικές συγκρούσεις, η καταπίεση, τα Βασανιστήρια, οι συλλήψεις και ο πόλεμος δηλ. στην ουσία η παραβίαση ενός...
Τα δικαιώματα των ξένων στην Ελλάδα
Συγγραφείς: Καράκας Περβίν
Πιστεύουμε ότι χωρίς να θίξουμε ίο “τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφυγών” δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι στην Ελλάδα αυτοί που περισσότερο δεν έχουν δικαιώματα και που ζητούν να ζήσουν ανθρώπινα είναι οι ξένοι. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η “ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”. Είναι μια αντιρατσιστική κίνηση που απαρτίζεται από μετανάστες αλλά και από Έλληνες. Δεν συνδέεται με κάποιο πολιτικό κόμμα ή οργάνωση και Βλέπει την υπόθεση υπεράσπισης των μεταναστών στην Ελλάδα από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν γίνεται λόγος για μετανάστες στην Ελλάδα, είτε από αυτούς που τους...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved