Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 24 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 1991

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι διπλό και αποτελεί αφιέρωμα στην Τρίτη ηλικία και στις δυνάμεις που διαθέτει, αξιολογώντας τις με τη νέα άποψη της ενεργού κοινωνικής δράσης. Ο ΣΚΛΕ ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεργασίας με φορείς που προάγουν την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών για την Τρίτη ηλικία. Ένα άνοιγμα συνεργασίας με έγκυρο φορέα αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτής της ηλικίας, είναι και η δορυφορική ημερίδα του ΣΚΛΕ, που εντάχθηκε στο πολυθεματικό τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΡ0ΝΤ0Λ0Γ1ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μέσα από τις εργασίες της ημερίδας φάνηκε ότι οι ηλικιωμένοι δεν εντάσσονται...
Δημογραφική Γήρανση και το εισόδημα των ηλικιωμένων στην Ελλάδα
Δημογραφική γήρανση είναι η αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό. Στη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα η αναλογία των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω διπλασιάστηκε (από 6,8% το 1951 σε 13,6% το 1988). (Πίνακας I). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωμένων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 1981, αφού τα αντίστοιχα της απογραφής του 1991 δεν είναι διαθέσιμα. Ο χάρτης δείχνει τη γήρανση κατά Νομούς το 1981.38 από τους 52 Νομούς της Χώρας παρουσίαζαν δείκτη γήρανσης ανώτερο του εθνικού μέσου όρου. Οι πιο γερασμένοι είναι οι Νομοί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Χίου και Σάμου). Στο Σχήμα εμφανίζονται οι...
Τρίτη Ηλικία και Οικονομικά της Υγείας
Η δημογραφική γήρανση των πληθυσμών των αναπτυγμένων χωρών αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινωνική πολιτική στα επόμενα χρόνια, λόγω της έντασης της ιατρικής φροντίδας, αλλά και των υπηρεσιών πρόνοιας, για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Στο άρθρο αυτό μελετάται η επίδραση της δημογραφικής γήρανσης στα οικονομικά της υγείας και αναλύονται εναλλακτικές μορφές φροντίδας των ηλικιωμένων ως προς το κόστος και το όφελος που δημιουργούν, με σκοπό την επιλογή του πλέον κατάλληλου τύπου. Από τη μελέτη, η οποία έγινε με τη βοήθεια μεθόδων της οικονομικής ανάλυσης, συμπεραίνεται ότι: α. Κρίσιμο σημείο γι αυτή την...
Ενίσχυση της Κοινότητας για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων
Συγγραφείς: Λημναίου Ναυσικά
Ι. Λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση: - Ανάπτυξη της τεχνολογίας και εκβιομηχάνισης, που ευνόησαν την αστικοποίηση. - Εξελίξεις ίων Θετικών Επιστημών (Βιολογία, Φυσική) της Ιατρικής και των Κοινωνικών Επιστημών, επηρέασαν τα επίπεδα σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής υγείας. - Αλλαγές στους κοινωνικούς θεσμούς, κυρίως στην οικογένεια, γειτονιά, κοινότητα. - Δημογραφικές εξελίξεις, αύξηση μέσου όρου ζωής και ποσοστού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό, πληθυσμιακές μετακινήσεις. - Αλλαγές στην αντίληψη για τη λειτουργία υποστηρικτικών και αλληλοϋποστηρικτικών δικτύων προστασίας. - Ανάληψη ευθυνών από κεντρικά συλλογικά όργανα και το κράτος:...
Ψυχοκοινωνική διάγνωση και εξατομικευμένη προληπτική θεραπευτική παρέμβαση
Η γήρανση είναι μια φυσιολογική πορεία αλλαγών. Είναι το άλλο άκρο της συνέχειας της ζωής που αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν είναι μια στατική ούτε ομοιόμορφη περίοδος και υπάρχουν ακόμη περιθώρια για μάθηση και τροποποίηση συμπεριφοράς. Χαρακτηρίζεται από σημαντικές σταδιακές αλλαγές σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές. Η μνήμη συγχρόνων γεγονότων αμβλύνεται ενώ το παρελθόν παραμένει σχετικά ζωηρό. Η σημερινή κοινωνία υπογραμμίζει την ενεργητικότητα, την παραγωγή, την ταχύτητα, τα νιάτα, την ομορφιά. Ο ηλικιωμένος “βλέπει” ότι υστερεί και αμύνεται. Γίνεται άκαμπτος, εγωκεντρικός, υπερσυντηρητικός ή “νεάζει” και...
Κοινωνική εργασία με οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με άτομα ηλικιωμένα και άρρωστα
Συγγραφείς: Καβατζά Μαρία
'Όταν η κοινωνία αρνείται στους δεκαεπτάχρονους ευκαιρίες και περιθωριοποιεί τους εξηνταπεντά-χρονους με Βάση ένα αυστηρό κριτήριο ηλικίας, καταλήγουμε σε εκείνο που ο Ρόμπτερτ Μπάτλερ [3], Δ/ντής του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Γηρατειών είχε από παλιά χαρακτηρίσει σαν “ηλικισμό”. Η μορφή αυτή διάκρισης είναι με τον τρόπο της το ίδιο επικίνδυνη και αυθαίρετη με το ρατσισμό. Η χρονολογική ηλικία επηρεάζει κατ’ αρχήν σημαντικά τη ζωή μας προκαλώντας Βιολογικές μεταβολές, δεν είναι όμως καθοριστική. Έτσι το φαινόμενο του “ηλικισμού” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η κοινωνία εκτός από τη μέθοδο ταξινόμησης των...
Εναλλακτικές μορφές στην προστασία ηλικιωμένων
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια επισήμανσης του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που δημιουργεί η έλλειψη ουσιαστικής Κοινωνικής Πολιτικής για την Γ' ηλικία. Ακόμη προτείνεται η καθιέρωση ενός νέου θεσμού για την αντιμετώπιση τον προβλήματος. Ο θεσμός αυτός είναι η αναδοχή στη Γ' ηλικία.
Ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των ηλικιωμένων: Κίνδυνοι παραβίασης και προστασία
Το θέμα των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και η παραβίασή τους περιλαμβάνει μερικές από τις περισσότερο αμφισβητούμενες νομικές έννοιες. Για τις ανάγκες αυτού του διαλόγου, τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα γίνονται δεκτά, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του Συντάγματος 1975 και τις Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας. Θεωρείται εξάλλου σκόπιμη μια συνοπτική αναφορά στη θεμελίωση στην έκταση και στην αγωγιμότητα των δικαιωμάτων που απηχούν τη νομική προστασία του ηλικιωμένου ατόμου. Επειδή η αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων συνεπάγεται και την ευρεία συμμετοχή της κρατικής πρωτοβουλίας, γι’...
Κοινωνικά προβλήματα των ηλικιωμένων που νοσηλεύονται στα Γενικά Νοσοκομεία και η εκτός Νοσοκομείου αντιμετώπιση
Προσέγγιση του θέματος μέσα από εμπειρία αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, ηλικιωμένων ασθενών, μέσω διασυνδετικής: Κ. Α. Π. Η.  Νοσοκομείου Η έγκαιρη ανίχνευση των ηλικιακών κοινωνικών προβλημάτων κατά την περίοδο της νοσηλείας στο Νοσοκομείο προλαμβάνει τη δημιουργία κοινωνικών αναπήρων από απόσυρση και μαρασμό. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ: Οι κοινωνικές πλευρές της ζωής του ηλικιωμένου κατά την παραμονή στο Νοσοκομείο και κατά την εκτός Νοσοκομείου διαβίωση. Τα κοινωνικά προβλήματα που αναδύονται. Το μέγεθος των κοινωνικών προβλημάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Οι θεσμοί που εμπλέκονται στη διαδικασία. Το Κ. Α. Π. Η. κύριος φορέας...
Τρόποι βελτίωσης της διαμονής σε κλειστές μονάδες περίθαλψης
1. Αναγκαιότητα και προοπτικές της κλειστής περίθαλψης σήμερα στην Ελληνική Κοινωνία. Αναγκαιότητα Η προσφορά υπηρεσιών της κλειστής μονάδας είναι αναγκαία: α) Όταν ο ηλικιωμένος ξεπερνάει τα όρια της ατομικής του αντιμετώπισης (η σωματική εξασθένιση έχει φτάσει σε σημείο όπου είναι αδύνατο να αυτοεξυπηρετηθεί πλήρως μόνο τους (είναι απόλυτα φυσικό). β) Όταν αρχίσει να διακατέχεται από ένα αίσθημα ανασφάλειας. γ) Όταν το αίσθημα μοναξιάς τον οδηγεί στην κλειστή μονάδα για κοινωνικοποίηση. δ) 'Όταν η περίπτωση να παραμείνει ο ηλικιωμένος στον ίδιο χώρο που εξακολουθεί να ζει, ξεπερνάει τα όρια της κοινωνικής αντιμετώπισης. Αναφέρομαι στη...
Συστήματα παροχής υπηρεσιών - πρόνοιας για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα Ελληνικά στοιχεία μιας συγκριτικής μελέτης σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας από τους ηλικιωμένους. Η μελέτη αφορά ασθενείς του τμήματος Εφημερίας του Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ. στην Αθήνα. Ελήφθησαν συνεντεύξεις από τους παρέχοντες υπηρεσίες (γιατρούς, αδελφές, κοινών, λειτουργούς, διοικ. υπαλλήλους) για να υπάρχει πλήρης εικόνα της διακίνησης των ασθενών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε κάθε επίπεδο οι ηλικιωμένοι. Το αρχικό δείγμα αποτελούσαν 100 άτομα, 70 ετών και πάνω και οι συνοδοί τους, που επισκέφθηκαν το τμήμα Εφημερίας την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 1988. Με χρήση...
Επικοινωνία και τρίτη ηλικία. Η επικοινωνία μέσω της θεατρικής πράξης. Το πείραμα και οι δυνατότητες
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του ΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. και εργαζόμενων στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ”. Εφαρμόζεται στο Κ.Α.Π.Η. Μεγάρων από ομάδα μετεκπαιδευόμενων, υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του προγράμματος Κοινωνικού Λειτουργού του Κ.Α.Π.Η. Μεγάρων κ. Σπύρου Σούντη.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved